Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Skip to content
LOGOWANIE
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Do zadań Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplinach pokrewnych, a także upowszechnianie wyników badań w czasopismach i wydawnictwach, inicjowanie i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i szkoleniowych. 

W skład IBW wchodzi Pracowania Badań Społecznych.

Do priorytetowych obszarów i kierunków badawczych Instytutu należą: 

 • Analiza i koncepcja użytkowania Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w ratownictwie i ochronie ludności - perspektywa modelu 5xM
 • Ryzyko operacyjne w funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa powszechnego
 • Analiza porównawcza parametrów wybuchowości wytypowanych pyłów
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19
 • Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Optymalizacja użycia systemów bezzałogowych w ratownictwie i ochronie ludności
 • Odporność społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem społecznym
 • Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych i edukacja dla bezpieczeństwa. 
 • Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania. 
 • Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. 
 • Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa. 
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, system cyberbezpieczeństwa w Polsce. 
 • Wojska obrony terytorialnej w obronie Polski oraz działaniach przeciwhybrydowych i cyberobronie. 
 • Zarządzanie projektami w administracji publicznej. 
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
 • Technologie wspierające procesy decyzyjne w Państwowej Straży Pożarnej, komunikacja kryzysowa w ratownictwie. 
 • Zastosowanie specjalistycznych mobilnych urządzeń do identyfikacji substancji niebezpiecznych w miejscu zdarzenia. 

 

Kontakt

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

st. bryg. dr inż. Robert Piec

e-mail: rpiec@apoz.ede.pl

Główny specjalista

st. kpt. mgr Magdalena Gierska

e-mail: mgierska@apoz.edu.pl

tel. 22 5617 523