Najczęściej zadawane pytania

Skip to content
LOGOWANIE
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

W tym dziale przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak wypożyczyć i oddać książki?

Wypożyczenie:

 1. Książkę należy wyszukać i zarezerwować w katalogu bibliotecznym.
 2. Po otrzymaniu komunikatu „DO ODBIORU” (na koncie bibliotecznym lub w mailu), można ją odebrać w Bibliotece.
 3. Książki wypożyczamy OSOBIŚCIE za okazaniem legitymacji. Rezerwacje są ważne 7 dni.

Przebieg procesu rezerwacji:

 • Zaloguj się na swoje konto w systemie SOWA.
 • Logowanie: Katalog SOWA → zakładka KONTO. 
  • Login: mail studencki lub pełny numer legitymacji studenckiej (8 znaków),
  • Hasło: ... (nie pamiętasz hasła: użyj funkcji odzyskaj hasło lub zgłoś się do bibliotekarza).
 • Rezerwacja: Katalog SOWA → wyszukaj daną pozycję → kliknij przycisk WYPOŻYCZ,
 • Wyloguj → poczekaj na mail, że książki są do odbioru,
 • Wypożyczenie: po odbiór książek zgłoś się do biblioteki.

Nie wystarczy wrzucić do koszyka, trzeba kliknąć WYPOŻYCZ

Zwrot:

Książki należy zwrócić w terminie, można je również oddać za inną osobę. Książkę można przedłużyć, jeśli nie została zamówiona przez innego czytelnika. W tym wypadku należy skontaktować się z bibliotekarzem: osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Co to jest koszyk?

Koszyk jest schowkiem, w którym można zapisać książki i artykuły z czasopism, do których chce się jeszcze wrócić. Taką listę można wyeksportować i wydrukować. Bibliotekarz nie widzi zawartości koszyka.

Dlaczego nie mogę wszystkiego wypożyczyć? Jak mogę z tych zasobów skorzystać?
Nie wszystkie zbiory można wypożyczyć. Nie udostępniamy na zewnątrz: norm, prac dyplomowych, czasopism oraz książek z czytelni. Sposób korzystania zależy od rodzaju zbiorów: książki czytelniane i czasopisma można wziąć samodzielnie z półki i skorzystać na miejscu. Normy i prace dyplomowe podaje bibliotekarz. W przypadku czasopism, których nie ma w czytelni należy zgłosić się do bibliotekarza z prośbą o ich udostępnienie. Jeśli czytelnik chce skorzystać z większej liczby czasopism, może wcześniej przesłać mailowo ich listę, podając tytuł czasopisma, rok i numer (np.: Przegląd Pożarniczy 1989, nr 12, sygnatura: CP-13) oraz określając termin swojej wizyty w Bibliotece.
Co to jest sygnatura?

Sygnatura jest to symbol określający dany egzemplarz, składający się z liter i liczb np.:  I-22326 oraz W-953/12 z czego:

 • Litera oznacza rodzaj zbioru.
 • Liczba w sygnaturze oznacza numer inwentarzowy publikacji.
 • Liczba po ukośniku oznacza nr egzemplarza.
 • Dopisek przy sygnaturze Czyt. – oznacza, że książka jest w czytelni i nie można jej wypożyczyć na zewnątrz np.: I-22664/Czyt.
Jak korzystać z norm?

Należy podać bibliotekarzowi pełny numer normy np. PN-EN 14591-4:2007, najlepiej zapisany na kartce   

Ważne zasady: 

 • Normy są udostępniane TYLKO na miejscu w czytelni do celów naukowych.
 • Nie wypożycza się ich na zewnątrz. 
 • Nie wolno robić kopii (ksero, zdjęć), można robić notatki. 
 • Ten typ zbioru udostępnia się po okazaniu legitymacji studenckiej.  
Jak korzystać z prac dyplomowych?

Należy wypełnić specjalny rewers i otrzymać zgodę osoby uprawnionej, a następnie przyjść do biblioteki.

Rewers można pobrać ze strony internetowej Biblioteki, lub otrzymać od bibliotekarza.

Prawo do korzystania z prac dyplomowych mają: 

 • studenci i słuchacze APoż piszący własne prace,
 • dyplomowe – po uzyskaniu zgody swojego promotora,
 • pozostali studenci APoż – po uzyskaniu zgody dziekana,
 • pracownicy APoż,
 • autorzy prac dyplomowych,
 • osoby spoza APoż – po uzyskaniu zgody Kierownika Biblioteki. 

Ważne zasady: 

 • Prace dyplomowe są udostępniane TYLKO na miejscu w czytelni do celów naukowych.
 • Nie wypożycza się ich na zewnątrz. 
 • Nie wolno robić kopii (ksero, zdjęć), można robić notatki. 
 • Ten typ zbioru udostępnia się po okazaniu legitymacji studenckiej.  
 • Nie wszystkie prace dyplomowe, widoczne w katalogu są udostępniane. Jeśli autor nie wyraził zgody na wgląd do pracy, nie można z niej skorzystać. Informacja na ten temat jest podana w&nbspkatalogu w uwagach.  

Szczegółowe informacje nt. udostępniania prac dyplomowych znajdują się w regulaminie Biblioteki.