Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych

Skip to content
LOGOWANIE
Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych

Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych

Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych 

Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych jest najmłodszą organizacją studencką działającą przy Akademii Pożarniczej. Powstała ona z inicjatywy obecnego opiekuna mł. bryg. Rafała Podlasińskiego, który jest doświadczonym ratownikiem, wywodzącym się z grupy ratowniczej USAR Poland, instruktorem wielu dziedzin w zakresie specjalistycznym, uczestnikiem akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Nepalu oraz inicjatywy obecnego zarządu Sekcji. Mimo krótkiego stażu, Sekcja działa bardzo intensywnie, podejmując kolejne inicjatywy dotyczące m.in. organizacji ćwiczeń, warsztatów oraz kursów specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego oraz współpracy z jednostkami PSP, zwłaszcza specjalistycznymi grupami poszukiwawczo-ratowniczych z całego kraju.

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku : 

logo sekcji działań poszukiwawczo ratowniczych
Zadania Sekcji Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych 

Sekcja Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych zajmuje się przygotowaniem podchorążych APoż do działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie otwartym oraz podczas katastrof budowlanych, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym poprzez: 

 1. Realizację szkolenia w zakresie: 
  • bezpieczeństwa działań poszukiwawczo-ratowniczych, 
  • działań poszukiwawczo-ratowniczych zakresu podstawowego,  
  • wykorzystania systemów globalnej nawigacji satelitarnej GPR w działaniach ratowniczych,  
  • stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem gotowych systemów stabilizacji aktywnej oraz drewnianych konstrukcji podporowych,  
  • stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych, 
  • obsługi i wykorzystania elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych, 
  • organizacji działań poszukiwawczych oraz technik wykorzystywanych przez specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze (SGPR), 
  • szkolenia i uzyskania uprawnień hakowego -sygnalisty dla strażaków PSP, 
  • ratownictwa wysokościowego zakresu podstawowego ze szczególnym uwzględnieniem go w kontekście urbanizacyjnym, 
  • planistyki i organizacji działań poszukiwawczych w terenie otwartym, 
  • topografii, terenoznawstwa i przygotowania do bytowania w terenie przygodnym, w tym górskim, 
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem udzielania jej w ciasnych przestrzeniach oraz w stanach hipotermii osoby poszkodowanej, 
  • wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w działaniach ratowniczych, 
  • przygotowania do działań poza granicami kraju. 
 1. Współpracę z grupami poszukiwawczo ratowniczymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie umożliwiającym zwiększenie jakości działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Kto jest opiekunem sekcji?  

Opiekun: bryg. mgr inż. Rafał Podlasiński

Zarząd sekcji: 

 • Prezes - st. str. pchor. Dawid Kobus  
 • Wiceprezes - mł. ogn. pchor. Mateusz Grochola  
 • Sekretarz - sekc. pchor. Katia Kuprianowicz
 • Członek Zarządu - sekc. pchor. Olga Szymańska
 • Członek Zarządu - sekc. pchor. Wojciech Hudzik 
Co robimy? 

Swoją historię zaczęliśmy w 2022 roku, gdzie zaraz po naszym powstaniu, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wraz z Kołem Naukowym Ratownictwa Technicznego oraz  Sekcją Ratownictwa Medycznego ćwiczenia z zakresu działań poszukiwawczo - ratowniczych podczas katastrofy budowalnej. Były to złożone, intensywne, kilkugodzinne działanie ratownicze zbliżone do rzeczywistego, które przeprowadzono w obszarze gruzowiska i terenu leśnego. Teren ten, to specjalnie przygotowane stanowisko ćwiczebne, które znajduje się na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.  

Aktywnie wspomagamy Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu we wszelkich inicjatywach zwiększających innowacyjność i uniwersalność tego stanowiska. Czynnie współpracujemy podczas ćwiczeń na jego obszarze m. in. z SGPR Warszawa. Dzięki takim współpracom mogliśmy już wielokrotnie obserwować oraz brać czynny udział w ćwiczeniach wojewódzkich Centralnego Odwodu Operacyjnego „Mazowsze”. Ponadto uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach na terenie całego kraju o tematyce poszukiwawczej np. DroneTech w Toruniu oraz ćwiczeniach z użyciem termowizji w Niegoszowicach pod Krakowem. 

Planujemy także cykliczne spotkania z członkami USAR Poland oraz przedstawicielami podmiotów ratowniczych, którzy poszerzą naszą wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnopojętych działań poszukiwawczo-ratowniczych.  

Będziemy czynnie organizować konferencje, sympozja, ćwiczenia, warsztaty i kursy specjalistyczne w tym zakresie. Naszym celem głównym jest, aby każdy członek sekcji, 
w momencie zakończenia nauki w SGSP był dobrze przygotowanym i przeszkolonym ratownikiem z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. Bezsprzecznie da mu to podstawę wyszkolenia specjalistycznego w obszarze tak trudnej, ale zarazem ciekawej  
i multidyscyplinarnej dziedzinie ratownictwa oraz da możliwość kontynuowania swojej drogi zawodowej w specjalistycznych grupach poszukiwawczo-ratowniczych PSP na terenie całego kraju. 

Kontakt