Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego jest organizacją studencką działającą w Akademii Pożarniczej. Zrzesza podchorążych, których pasją są zagadnienia związane z szeroko pojętym ratownictwem technicznym. Nasza działalność polega między innymi na wzajemnym doskonaleniu zawodowym oraz poszerzaniu wiedzy, prowadzeniu badań naukowych, opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w polskim ratownictwie. Pochodzimy z różnych części kraju, co przekłada się na szerzenie wiedzy w różnych środowiskach pożarniczych.

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku : 

logo knrt
Kto jest opiekunem sekcji?

Opiekunowie koła:   

  • 2020-2023 - mł. bryg. Rafał Podlasiński 
  • 2023-obecnie - mł. kpt. Bartosz Fligier 

Zarząd sekcji to: 

Prezes – pchor. Weronika Madej, 
Wiceprezes – pchor. Wojciech Kubica, 
Sekretarz – pchor. Łukasz Szymczyk, 
Skarbnik – pchor. Krzysztof Kalinowski  

Co robimy ?

Jesteśmy grupą ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na zdobywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie się. Nie ogranicza nas jedynie do tematyki ratownictwa drogowego. Współpracujemy z innymi instytucjami oraz staramy się rozwijać w wielu obszarach pożarnictwa. Nasze Koło nie liczy zbyt wielu członków, więc panuje w nim rodzinna atmosfera. Lubimy spędzać ze sobą czas i razem dążyć do postawionych celów. 

Nasze główne zadania to: 

  • Propagowanie profesjonalizmu w środowisku straży pożarnych,
  • Szkolenie kadry instruktorskiej z zakresu ratownictwa technicznego,
  • Organizacja oraz uczestnictwo w warsztatach dla strażaków – ratowników, 
  • Prowadzenie badań związanych z tematyką ratownictwa technicznego, 
  • Szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań w szeroko pojętym ratownictwie,
  • Nawiązywanie przyjacielskiej więzi wśród członków Koła oraz osób z nim współpracujących. 
Rezultaty naszych projektów

Mamy na swoim koncie między innymi stworzenie autorskiego akcesorium do symulacji zgniotów bocznych pojazdów osobowych, trenażera ułatwiającego zapoznawanie się z budową oraz działaniem napędów elektrycznych lub hybrydowych, a także mieliśmy swój wkład we wdrożeniu zestawu podkładów drewnianych wykorzystywanych przez jednostki PSP i OSP.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:  

  • Prezes Koła: 14912@student.apoz.edu.pl 
  • Opiekun Koła: tel.: 663 180 354; email: bfligier@apoz.edu.pl