Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego jest organizacją studencką działającą w Akademii Pożarniczej od 2020 r. Zrzesza studentów-podchorążych, których pasją są zagadnienia związane z szeroko pojętym ratownictwem technicznym. Działalność koła polega między innymi na wzajemnym doskonaleniu zawodowym, prowadzeniu badań naukowych oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w polskim ratownictwie. Członkowie tej organizacji pochodzą z różnych części kraju, co przekłada się na szerzenie wiedzy w różnych środowiskach pożarniczych.

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku : 

Logo KNRT APoż
Kto jest opiekunem sekcji?

Opiekunowie koła:

2023-obecnie – mł. kpt. Bartosz FligierBartosz Fligier

2020-2023 – bryg. Rafał Podlasiński

Rafał Podlasiński

Zarząd sekcji to:

 • Prezes – pchor. Wojciech Kubica
 • Wiceprezes – pchor. Jakub Kosiorowski
 • Sekretarz – pchor. Kacper Zapart
 • Skarbnik – pchor. Krzysztof Kalinowski
Prezesi koła

Wojciech Kubica 2023-obecnie

Wojciech Kubica

Weronika Madej 2022-2023

Weronika Madej

Stanisław Oksentowicz 2021-2022

Stanisław Oksentowicz

Ksawery Łokietek 2021-2021

Ksawery Łokietek

Bartosz Fligier 2020-2021

Bartosz Fligier

Co robimy ?

Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy poświęcają swój wolny czas na zdobywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie się. Nasza działalność nie jest ograniczona wyłącznie do tematyki ratownictwa drogowego. Aktywnie współpracujemy z różnymi instytucjami, starając się rozwijać   w wielu obszarach pożarnictwa. Wewnątrz zespołu tworzymy przyjazne relacje, które pomagają nam efektywnie dążyć do wyznaczonych celów.

Nasze główne zadania obejmują:

 • Samodoskonalenie z zakresu ratownictwa technicznego,
 • Propagowanie profesjonalizmu w środowisku straży pożarnej,
 • Szkolenie kadry instruktorskiej z zakresu ratownictwa technicznego,
 • Organizację i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych warsztatach dla strażaków-ratowników,
 • Organizację spotkań tematycznych z instytucjami oraz specjalistami z całego kraju,
 • Udział w konferencjach naukowych i pokazach ratownictwa technicznego,
 • Prowadzenie badań związanych z tematyką ratownictwa technicznego,
 • Szukanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze ratownictwa,
 • Pomoc w realizacji zajęć z Kursu Podstawowego dla Kompanii I oraz wsparcie procesu szkolenia podczas Zgrupowania Kandydackiego.
Rezultaty naszych projektów

Jako dynamicznie rozwijające się koło naukowe, jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, które znacząco przyczyniają się do rozwoju technologicznego i edukacyjnego w naszym kraju. Oto niektóre z naszych kluczowych projektów i osiągnięć:

Stworzenie autorskich akcesoriów:

Mamy na swoim koncie między innymi stworzenie autorskiego akcesorium do symulacji zgniotów bocznych pojazdów osobowych, wspornika progowego, trenażera ułatwiającego zapoznawanie się   z budową oraz działaniem napędów elektrycznych lub hybrydowych, a także mieliśmy swój wkład we wdrożeniu zestawu podkładów drewnianych wykorzystywanych przez jednostki PSP i OSP,

Udział w konferencjach i pokazach z ratownictwa technicznego:

Jesteśmy regularnie zapraszani do udziału w konferencjach i pokazach, co świadczy o uznaniu naszej pracy przez społeczność akademicką i branżową,

Warsztaty z PSP i OSP:

Nasza współpraca z jednostkami PSP i OSP obejmuje organizację warsztatów szkoleniowych w całej Polsce, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem,

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie szkoleniowe:

Dzięki realizacji badań w ramach rządowego programu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje", pozyskaliśmy nowoczesny sprzęt i wyposażenie, co znacznie poszerza nasze możliwości badawcze i edukacyjne,

Uzyskanie tytułów instruktorów z zakresu ratownictwa technicznego przez najbardziej zaangażowanych członków koła:

Członkowie naszego koła uzyskali tytuły instruktorów ratownictwa technicznego, co pozwala na jeszcze efektywniejsze przekazywanie wiedzy w tej dziedzinie,

Zaświadczenia z uczestnictwa w kursach specjalistycznych:

Nasi członkowie maja możliwość uczestnictwa w kursach z zakresu specjalistycznego np. kurs specjalistyczny hakowego sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej,

Współpraca z dużymi firmami:

Nawiązaliśmy współpracę z zewnętrznymi podmiotami i firmami np.: „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności”, PKP PLK, EV Rent, co umożliwia realizację ambitnych projektów i rozwój naszego koła.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: