Koło Naukowe Środków Gaśniczych

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Naukowe Środków Gaśniczych

Koło Naukowe Środków Gaśniczych

Koło Naukowe Środków Gaśniczych powstało w 2019 roku, a jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat środków gaśniczych i neutralizujących oraz sorbentów wśród społeczności akademickiej.

Parę słów o nas

Koło Naukowe Środków Gaśniczych powstało w 2019 roku, a jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat środków gaśniczych i neutralizujących oraz sorbentów wśród społeczności akademickiej. Spotkania koła odbywają się cyklicznie wraz z pracownikami Zakładu Środków Gaśniczych i Neutralizujących, na których organizowane są wykłady i prowadzone są badania z zakresu tematycznego dotyczącego tematyki sorbentów, proszków gaśniczych, zwilżaczy, dyspergentów i środków pianotwórczych. Członkowie koła biorą również udział  zajęciach poligonowych z przedmiotu środki gaśnicze i neutralizujące, które są dedykowane dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla osób cywilnych, jak i strażaków w służbie kandydackiej.

Kto jest opiekunem koła?

Opiekunem koła jest mł. bryg. mgr inż. Jakub Jakubiec 

Zarząd koła to: 

  • mł. ogn. pchor. Marta Patyk- prezes  
  • inż. Aleksandra Złotowska-  zastępca prezesa  
  • st. sekc. pchor. Kacper Guza- sekretarz 
Co robimy?

Do głównych zadań koła należą: 

  • popularyzacja wiedzy z wykorzystywania środków gaśniczych; 
  • prowadzenie prac badawczych; 
  • organizowanie konferencji naukowych krajowych i zagranicznych; 
  • organizacja warsztatów krajowych i zagranicznych; 
  • poszukiwanie rozwiązań problemów w stosowaniu środków gaśniczych. 
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:  

14887@student.sgsp.edu.pl