Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

Skip to content
LOGOWANIE
Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

Zakres działania i realizowane zadania przez Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego

 1. organizacja służby Oficera Dyżurnego APoż i nadzór nad służbami wewnętrznymi;
 2. organizacja ruchu osobowego i pojazdów na terenie APoż;
 3. obsługa systemów bezpieczeństwa w budynkach i obiektach Apoż;
 4. organizacja nieetatowych służb i dyżurów domowych;
 5. organizacja funkcjonowania Kompanii Szkolnej „Warszawa” w ramach COO KSRG oraz współpraca ze stanowiskiem kierowania Komendanta Głównego PSP w tym zakresie;
 6. obsługa Magazynu Centralnego Komendanta Głównego PSP;
 7. organizacja działalności koordynatora ratownictwa medycznego służby APoż, w tym przeprowadzania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy i egzaminów potwierdzających kwalifikacje ratownika;
 8. realizacja zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia strażaków w służbie kandydackiej;
 9. realizacja procedur związanych z wprowadzaniem stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP.

W ramach działalności Kompanii Szkolnej „Warszawa” COO KSRG wykorzystywany jest sprzęt określony w „Zasadach organizacji centralnego odwodu operacyjnego systemu ratowniczo-gaśniczego” dla kompanii szkolnych, m.in.:

 1. kontenery kwatermistrzowskie;
 2. kontenery sanitarne;
 3. nośniki i przyczepy do przewozu kontenerów;
 4. samochody kwatermistrzowskie;
 5. samochody operacyjne.