Sekcja Ratownictwa Wysokościowego

Skip to content
LOGOWANIE
Sekcja Ratownictwa Wysokościowego

Sekcja Ratownictwa Wysokościowego

im. st. bryg. Mariana Sochackiego

Sekcja Ratownictwa Wysokościowego im. st. bryg. Mariana Sochackiego   

Korzenie sekcji sięgają 1980 roku. Wtedy to między innymi przez zaangażowanie naszego patrona śp. Mariana Sochackiego powstała Sekcja Ratownictwa Wysokościowego, której tradycja kultywowana jest do dnia dzisiejszego. Jako młodzi pasjonaci tej dziedziny ratownictwa rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności w jej zakresie poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, ćwiczeń oraz kursów specjalistycznych. Aktywnie współpracujemy z Samorządem Studenckim APoż, Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą APoż oraz innymi kołami naukowymi działającymi w Akademii. 

Obserwuj nasz fanpage na Facebooku : 

logo SRW SGSP
Zadania Sekcji Działań Poszukiwawczo-Ratowniczych 
 • Popularyzacja tematyki ratownictwa wysokościowego 
 • Przekazywanie wiedzy dotyczącej podstaw pracy z linami, wykorzystania technik linowych oraz zasad bezpieczeństwa 
 • Zapoznawanie ze sprzętem wykorzystywanym przez grupy specjalistyczne 
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez zajęcia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne oraz odbywanie kursów specjalistycznych 
 • Organizacja spotkań z instruktorami oraz innymi osobami znanymi w środowisku ratowniczym 
 • Zaznajamianie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
 • Integracja poprzez wspólne wyjścia na ścianki wspinaczkowe. 
Kto jest opiekunem sekcji?  

Opiekunem sekcji jest:

 • st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin 

Prezes sekcji: 

 • mł. ogn. pchor. Łukasz Rogalski 

Zastępca prezesa:  

 • st. sekc. pchor. Karol Miś 

Członkowie zarządu:  

 • st. sekc. pchor. Adrian Rosa
 • str. pchor. Krystian Pielak
 • str. pchor. Antoni Zając 
Co robimy? 

Zrealizowane działania:

 • Współpraca z Samorządem Studenckim APoż oraz JRG APoż
 • Organizacja pokazów ratowniczych w ramach dnia otwartego APoż
 • Spotkania członków Sekcji z instruktorami 
 • Zajęcia dla członków SRW na wspinalni szkolnej 
 • Wyjścia na ściankę wspinaczkową 
 • Prowadzenie zajęć teoretycznych 
Kontakt

Do kontaktu zapraszamy za pośrednictwem naszego facebooka: 

https://www.facebook.com/srw.sgsp