Postępowania doktorskie (tryb eksternistyczny)

Skip to content
LOGOWANIE
Postępowania doktorskie (tryb eksternistyczny)

Postępowania doktorskie (tryb eksternistyczny)

Postępowanie doktorskie

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE ORAZ ZAWIADOMIENIA O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dowiedz się więcej POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE ORAZ ZAWIADOMIENIA O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
APoż-LOGO-z-godłem-na-WWW-POL

KONTAKT

w dyscyplinie inżynieria środowiska. górnictwo i energetyka
w dyscyplinie inżynieria bezpieczeństwa

mgr Renata Grabowska
tel. (22) 56 17 722
email: rgrabowska@apoz.edu.pl

w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

st. kpt. mgr Magdalena Gierska
tel. (22) 56 17 523, email: mgierska@apoz.edu.pl