Indywidualna organizacja studiów

Skip to content
LOGOWANIE
Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna organizacja studiów

Informacje dotyczące indywidualnej organizacji studiów znajdują się w Zarządzeniu NR 63/2023 Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiowania według indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Zainteresowani studiowaniem na zasadach IOS składają w Dziekanacie wniosek o zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS).