Studia podyplomowe

Skip to content
LOGOWANIE
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA

BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA

Studia przygotowują specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów i mechanizmów ich rozwoju

Zobacz więcej BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia przygotowują do pracy w służbie BHP

Zobacz więcej BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW

Studia przygotowują kadrę specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zobacz więcej INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW
INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Studia są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków

Zobacz więcej INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI
OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym

Zobacz więcej OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Studia przygotowują specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami

Zobacz więcej OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU
STUDIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYKONYWANIE ZAWODU RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

STUDIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYKONYWANIE ZAWODU RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Studia przygotowują teoretycznie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy

Zobacz więcej STUDIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYKONYWANIE ZAWODU RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Studia przygotowują kadrę do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zobacz więcej ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

Studia dla wszystkich osób pracujących w sektorze publicznym

Zobacz więcej ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM