Plany zajęć

Skip to content
LOGOWANIE
Plany zajęć

Plany zajęć

Plany zajęć

Link do zewnętrznej strony z planami zajęć:  

Zapamiętywanie strony z Planem zajęć na telefonie z androidem:
  • Wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
  • Wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
  • Na pulpicie powinna się pojawić ikona
Zapamiętywanie strony z Planem zajęć na komputerze:
  • Dodaj wygenerowany adres do ulubionych 
Krótka instrukcja obsługi planu zajęć:
  • Aby sprawdzić plan zajęć proszę wybrać opcję „Grupy”, następnie wybrać swoją grupę laboratoryjną, w przypadku, gdy przynależność do grupy nie jest jeszcze znana należy sprawdzić obydwie grupy laboratoryjne.
  • Najeżdżając na nazwę przedmiotu pokażą się informacje w której sali i obiekcie będą odbywały się zajęcia i który wykładowca je prowadzi.
  • Podgląd zajęć innych grup pokazuje się po kliknięciu w godzinę.
  • Rozkład zajęć danego dnia dla wszystkich grup pokazuje się po kliknięciu w ikonkę „pp”.
  • W celu sprawdzenia dostępności wykładowcy wybrać opcję „wykł” i z listy rozwijanej wybrać nazwisko wykładowcy.