Kontakt

Skip to content
LOGOWANIE
Kontakt

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Logotyp APoż

  Akademia Pożarnicza

  ul. Juliusza Słowackiego 52/54
  01-629 Warszawa

  NIP: 118-00-35-927
  REGON: 000173410

  e-mail: kancelaria@apoz.edu.pl
  tel. 22 56 17 675
  fax: 22 833 07 24 
  adres skrytki ePUAP: /akademiapozarnicza/SkrytkaESP

  KANCELARIA OGÓLNA

  tel. 22 56 17 675
  e-mail: kancelaria@apoz.edu.pl

  SEKRETARIAT REKTORA-KOMENDANTA

  tel. 22 56 17 624

  SEKRETARIAT PROREKTORA-ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH

  tel. 22 56 17 624

  SEKRETARIAT PROREKTORA DS. NAUKI

  tel. 22 56 17 551

  SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

  tel. 22 56 17 551

  SEKRETARIAT KANCLERZA

  tel. 22 56 17 551

  SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

  tel. 22 56 17 553

  INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

  tel. 22 56 17 674

  INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

  tel. 22 56 17 674

  REKTORAT

  tel. 22 56 17 514
  tel. 22 56 17 643
  tel. 22 56 17 764

  RZECZNIK PRASOWY

  mł. kpt. mgr inż. Dominik Duralski
  tel. 693 884 850
  e-mail: dduralski@apoz.edu.pl

  OFICER DYŻURNY

  tel. 22 56 17 534
  kom. 601 308 568

  REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA oraz PODYPLOMOWE

  tel. 22 89 65 998 (w godz. 11.00 - 13.00)
  e-mail: rekrutacja@apoz.edu.pl

  DZIEKANAT

  tel. 22 56 17 634 - NP-S
  tel. 22 56 17 380 - SP-IB
  tel. 22 56 17 510 - SP-K, SM-K
  tel. 22 56 17 732 - NP-IB, SD-IB
  tel. 22 56 17 611 - SP-BW, NP-BW, ND-BW, SD-BW
  tel. 22 56 17 734 - ND-IB
  tel. 22 56 17 647, 22 56 17 518 - studia podyplomowe i kursy
  tel. 22 56 17 679 - Kierownik

  DZIAŁ KADR

  tel. 22 56 17 516 - Kierownik Działu Kadr
  tel. 22 56 17 555 - sprawy pracownicze (cywile) oraz sprawy socjalne
  tel. 22 56 17 799 - sprawy pracownicze (strażacy)
  tel. 22 56 17 769 - nabory i rozwój zawodowy

  BIBLIOTEKA

  tel. 22 56 17 581

  WYDAWNICTWO

  tel. 22 56 17 383

  DZIAŁ PRAWNY

  tel. 22 56 17 622
  tel. 22 56 17 556

  DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

  tel. 22 56 17 724
  tel. 22 56 17 374

  DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI

  tel. 22 56 17 561, 22 56 17 522
  tel. 22 56 17 575, 22 56 17 397
  tel. 22 56 17 388, 22 56 17 366
  tel. 22 56 17 741, 22 56 17 993

  DZIAŁ INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI KSZTAŁCENIA

  tel. 22 56 17 361
  tel. 22 56 17 759

  ZESPÓŁ DS. ERASMUSA+

  tel. 22 56 17 699

  PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

  tel. 22 56 17 619

  PODODDZIAŁY SZKOLNE

  tel. 22 56 17 763

  JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

  tel. 22 56 17 321
  tel. 22 56 17 500

  KWESTURA

  tel. 22 56 17 531
  tel. 22 56 17 767

  DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

  tel. 22 56 17 656
  tel. 22 56 17 672

  DZIAŁ PŁAC

  tel. 22 56 17 630
  tel. 22 56 17 766

  DZIAŁ PROJEKTÓW

  tel. 22 56 17 608
  tel. 22 56 17 777

  SEKRETARIAT DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO I DZIAŁU INWESTYCJI, REMONTÓW I KONSERWACJI

  tel. 22 56 17 520

  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  tel. 22 56 17 694
  tel. 22 56 17 755

  DZIAŁ IT

  tel. 22 56 17 566
  tel. 22 56 17 797

  DZIAŁ ANALIZ I KONTROLI

  tel. 22 56 17 691

  ZESPÓŁ DS. BHP I PPOŻ.

  tel. 22 56 17 986

  ARCHIWUM

  tel. 22 56 17 996

  PBL ZAMCZYSKO NOWE

  tel. 22 794 01 17
  05-155 Górki Kampinoskie
  gm. Leoncin, woj. mazowieckie

  DOM STUDENCKI

  tel. 22 849 00 30

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  bryg. mgr inż. Michał Gochnio
  tel. 22 56 17 537
  e-mail: iod@apoz.edu.pl

  PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH APoż

  tel. 22 56 17 537