Zakończone

Skip to content
LOGOWANIE
Zakończone

Zakończone

Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce.

Flaga i Godło Rzeczypospolitej PolskiejLogo Narodowego Centrum Nauki

Instytucja finansującaNarodowe Centrum Nauki
Tytuł projektuWpływ pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza
atmosferycznego – metodyka oraz oszacowanie wartości emisji
Numer umowyUMO-2020/37/N/ST10/02997
Nazwa konkursuPRELUDIUM
Lata realizacji19 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2023 r.
Wartość projektu131.100,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP131.100,00 zł
Wkład własny0 zł
LiderSzkoła Główna Służby Pożarniczej
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuProjekt powstał jako odpowiedź na zjawisko rosnącej w ostatnich latach w Polsce ilości pożarów składowisk odpadów. Rozpoznanie jakościowego i ilościowego wpływu pożarów składowisk odpadów na środowisko i zdrowie ludzi bazować będzie na kompleksowych badaniach emisji wybranych zanieczyszczeń i jej wpływu na stan jakości powietrza atmosferycznego. Wielokierunkowe opracowanie danych emisyjnych, imisyjnych, meteorologicznych i statystycznych będzie podstawą stworzenia unikatowej i uniwersalnej metodyki oceny wpływu pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza atmosferycznego. Zastosowanie tej metodyki pozwoli rzetelnie zweryfikować szkodliwość środowiskową pożarów składowisk odpadów podnoszoną w ostatnich latach przez media w całej Polsce.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce.
Flaga i Godło Rzeczypospolitej PolskiejLogo Narodowego Centrum Nauki
Instytucja finansująca Narodowe Centrum Nauki
Tytuł projektu Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce
Numer umowy DEC-2020/04/X/HS5/01318
Nazwa konkursu MINIATURA
Lata realizacji grudzień 2020 r. – listopad 2021 r.
Wartość projektu 22.500,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP 22.500,00 zł
Wkład własny 0 zł
Lider Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konsorcjum -
Strona internetowa projektu -
Cel projektu Działanie naukowe będzie miało na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce wraz ze wstępną oceną siły ich wpływu na wspomniane poczucie rozumiane przez pryzmat jego czterech, determinowanych psychologicznie składowych – poczucia poinformowania, poczucia zakotwiczenia, poczucia pewności i poczucia sprawstwa.
Nagrody i wyróżnienia -
Dodatkowe informacje -
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansująca

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu: Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych.

Tytuł projektuTechnologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie
Numer umowy
DNK/SP/545240/2022
Nazwa konkursu

Logo programu Doskonała Nauka

Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych

Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij].

Lata realizacji1 marca 2022 r. - 31 lipca 2023 r.
Wartość projektu224.450,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP200.000,00 zł
Wkład własny24.450,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
Konsorcjum-
Strona internetowa projektuhttps://www.sgsp.edu.pl/?page_id=33939
Cel projektu

Celem projektu jest organizacja pierwszej edycji polsko-ukraińskiej konferencji dla młodych naukowców i studentów pn. "Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie".

Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia, obejmują obszary związane z technologicznymi, technicznymi i strategicznymi innowacjami w ratownictwie. Wystąpienia (referaty i postery) będą promować najnowsze wyniki badań, prac i projekty naukowo-badawcze prowadzone przez młodych naukowców (zarówno doktorantów jak i studentów), a także osiągnięcia kół naukowych i mobilności akademickiej młodych adeptów nauki. Konferencja będzie także miejscem promowania programów i inicjatyw dedykowanym młodym badaczom, mającym na celu wsparcie ich na początkowych etapach kariery.

Planowane wydarzenie wpisuje się w ideę popularyzacji interdyscyplinarnych badań naukowych i wspierania płaszczyzn współpracy między środowiskami młodych specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i pomocy humanitarnej.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje

Plakat informujący o przyznanym dofinansowaniu [kliknij].

Artykuł o konferencji, który pojawił się na łamach Przeglądu Pożarniczego: https://www.ppoz.pl/czytelnia/rzut-oka/Mlodzi-o-innowacjach/idn:2864

Monografia pt. "Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie" (red. nauk. M. Wojakowska, R. Fellner, R. Piec) zawierająca artykuły uczestników konferencji jest dostępna do pobrania w repozytorium Akademii Pożarniczej: https://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/153

Badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansująca

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Tytuł projektuBadanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru
Numer umowy
SKN/SP/498235/2021
Nazwa konkursu

Studenckie koła tworzą innowacje

Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij].

Lata realizacji14 czerwca 2021 r. - 14 maja 2022 r.
Wartość projektu47.096,92 zł
Dofinansowanie dla SGSP47.096,92 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem projektu jest badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 • przygotowanie logistyczne i merytoryczne narzędzi badawczych w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • pobranie materiału badawczego ze sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • przeprowadzenie próby badawczej,
 • dekontaminacja sprzętu objętego badaniami oraz pobranie próbek po jej zakończeniu,
 • wysłanie pobranych próbek do laboratorium,
 • analiza i opracowanie wyników badań.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje 
Platforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytucja finansująca

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Tytuł projektuPlatforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie
Numer umowy
SKN/SP/496751/2021
Nazwa konkursu

Studenckie koła tworzą innowacje

Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij].

Lata realizacji16 czerwca 2021 r. - 15 czerwca 2022 r.
Wartość projektu33.001,00zł
Dofinansowanie dla SGSP33.001,00zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie platformy wypornościowejdo interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 • opracowanie konstrukcji platformy ratowniczej,
 • wykonanie prototypu platformy,
 • przeprowadzenie badań nad wytrzymałością platformy,
 • szkolenie z zakresu operowania dronem,
 • przeprowadzenie badania praktycznego zastosowania stworzonego przedmiotu,
 • szkolenie z zakresu instruktorskiego w ratownictwie wodnym,
 • przygotowanie dokumentacji patentowej,
 • wypracowanie technik użytkowania badanego sprzętu z wykorzystaniem drona.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje 
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG.
Flaga i Godło Rzeczypospolitej PolskiejLogo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG
Numer umowy DOB-BIO9/15/02/2018
Nazwa konkursu Bezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 9
Lata realizacji 12 grudnia 2018 r. - 11 czerwca 2022 r.
Wartość projektu 7.207.550,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP 3.771.051,00 zł
Wkład własny 0,00 zł
Lider Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konsorcjum Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. „ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku
Strona internetowa projektu -
Cel projektu Cel główny projektu którym było opracowanie i wykonanie prototypu trenażera LNG, opracowanie taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz procedur szkoleniowych dla działań jednostek PSP na poziomie operacyjnym zrealizowano w pełni. Zbudowano trenażer LNG składający się trenażera fizycznego w którego skład wchodzi Naczepa LNG, Autobus LNG, Samochód ciężarowy LNG, Trenażer LPG i taca z akcesoriami oraz symulator LNG. Opracowano i przetestowano taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz przygotowano procedury szkoleniowe dla ćwiczeń poligonowych i wirtualnych.
Nagrody i wyróżnienia Srebrny medal - Integrated LNG incident training facilty for firefighters oraz nagrodę specjalną targów ITE w Londynie, nagrody uzyskane podczas targów INOVA CROATIA, 11-13 listopada 2020 r. Srebrny medal w konkursie podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022.  Za uzyskanie wysokiej rangi nagrody na Targach EUROINVENT w 2021 roku (Złoty Medal) podczas Targów INTARG 2022 przyznano dyplom Ministra Edukacji i Nauki.
 Dodatkowe informacje  -
Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej

Flaga i Godło Rzeczypospolitej PolskiejLogo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja finansującaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektuStanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej
Numer umowyDOB-BIO10/11/02/2019
Nazwa konkursuBezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 10
Lata realizacji25 listopada 2019 r. - 24 maja 2023 r.
Wartość projektu6.924.672,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP1.393.750,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderPolitechnika Warszawska
Konsorcjum

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Centrum Techniki Strzeleckiej, Projektowanie, Budowa, Wyposażenie Strzelnic "Tebbex2" Łukasz Bartkowiak

Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypuinnowacyjnego stanowiska do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstałych w wyniku działania broni palnej strzeleckiej (zjawiska towarzyszące strzałowi, rykoszety różnych pocisków, od różnych podłoży w środowiskach zagrożonych pożarem lub wybuchem, przebicie pociskiem przeszkód stanowiących bariery oddzielające materiały stanowiące zagrożenie pożarowe od środowiska).
Nagrody i wyróżnienia-
 Dodatkowe informacje -
Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
Flaga i Godło Rzeczypospolitej PolskiejLogo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Instytucja finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
Numer umowy DOB-BIO9/18/01/2018
Nazwa konkursu Bezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 9
Lata realizacji 12 grudnia 2018 r. - 11 czerwca 2022 r.
Wartość projektu 5.535.793,00 zł
Dofinansowanie dla SGSP 2.149.785,55 zł
Wkład własny 0,00 zł
Lider Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Konsorcjum Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy X-CODE Sp. z o.o. ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
Strona internetowa projektu -
Cel projektu Celem projektu jest ograniczenie liczby ofiar i poszkodowanych w pożarach poprzez właściwe projektowanie usytuowania budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą, rozpoznanie zagrożeń na etapie projektowania, wznoszenia i użytkowania, a w efekcie rozwój zdolności operacyjnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w obszarze szybkiego dotarcia ekip ratowniczych do miejsca pożaru.
Nagrody i wyróżnienia Złoty medal oraz  dyplom złotego uzyskanie medalu za wynalazek pt. „Oprogramowanie optymalizujące projektowanie dróg pożarowych dla budynku integrujące różne źródła danych” podczas  Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA CROATIA w 2020 roku
 Dodatkowe informacje  -
Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuAnaliza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023
Numer umowyDWR/ADM 2021/005/3/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu388.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż388.000,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem bezpośrednim projektu jest przygotowanie wybranych stanowisk kierowania i ich doposażenie sprzętowe oraz określenie potencjalnych specjalizacji dla jednostek ratowniczych w oparciu o założenia mapy drogowej "Planu rozwoju sieci jednostek ratowniczych w Gruzji" w ramach zarządzania kryzysowego w Gruzji oraz ich doposażenie sprzętowe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Wsparcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWsparcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe - moduł 1 rok 2023
Numer umowyDWR/ADM 2023/006/2/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu394.200,00 zł
Dofinansowanie dla APoż394.200,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest opracowanie analizy przygotowania ukraińskich jednostek do przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe, zakup i przekazanie niezbędnego wyposażenia oraz przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł 1

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł I rok 2022
Numer umowyDWR/ADM 2022/003/2/3
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2022
Wartość projektu272.600,00 zł
Dofinansowanie dla APoż272.600,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuGłównym założeniem projektu jest wymierne wsparcie oraz pomoc w utworzeniu w strukturach straży pożarnej na Ukrainie warunków do prowadzenia praktycznych oraz teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a także nabycia wiedzy do odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł 2

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł II rok 2023
Numer umowyDWR/ADM 2022/003/2/3
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu540.600,00 zł
Dofinansowanie dla APoż540.600,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuGłównym założeniem projektu jest wymierne wsparcie oraz pomoc w utworzeniu w strukturach straży pożarnej na Ukrainie warunków do prowadzenia praktycznych oraz teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a także nabycia wiedzy do odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczoratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, doskonalenie umiejętności technicznych członków grupy oraz rozbudowę centrum treningowego - poligonu grupy

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuPoprawa efektywności działań grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, doskonalenie umiejętności technicznych członków grupy oraz rozbudowa centrum treningowego - poligonu grupy - moduł 1 rok 2023
Numer umowyDWR/ADM 2023/010/2/3
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu231.730,00 zł
Dofinansowanie dla APoż231.730,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KonsorcjumAkademia Pożarnicza
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych ratowników wchodzących w skład grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy oraz rozbudowa infrastruktury treningowo-poligonowej.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023
Numer umowyDWR/ADM 2021/003/3/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu543.600,00 zł
Dofinansowanie dla APoż543.600,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie pierwszego w Gruzji poradnika szkoleniowego do ratownictwa drogowego. W projekcie ponadto planuje się:

 • opracowanie koncepcji, zakup i przekazanie samochodu ratownictwa drogowego do procesu kształcenia w ośrodku
  szkolenia;
 • przeprowadzenie pilotażowego szkolenia instruktorów ratownictwa drogowego;
 • przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych;
 • promocja projektu.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Etap II

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuWsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Etap II
Numer umowyDWR/ADM 2022/005/2/2023
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu350.000,00 zł
Dofinansowanie dla APoż350.000,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderAkademia Pożarnicza
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

Projekt dotyczy wsparcia beneficjenta w obszarze zwiększenia zdolności szkoleniowych głównego Ośrodka Szkolenia Straży Pożarnej poprzez wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny kadry instruktorskiej, a także opracowanie materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych. Zapoczątkuje to unifikację i standaryzację szkolenia ratowniczego na terenie całego kraju.

By zapewnić autonomię prowadzenia przyszłych szkoleń planowane jest w drugim module zakupienie i przekazanie zestawu sprzętowego, który w pełni wykorzysta walory dydaktyczne trenażera wielokontenerowego.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuOpracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz
przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023
Numer umowyDWR/ADM/2023/008/2
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu300.860,00 zł
Dofinansowanie dla APoż300.860,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KonsorcjumAkademia Pożarnicza
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest opracowanie rozwiązania teleinformatycznego w języku angielskimdo wykorzystania w czasie działań ratowniczych przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji po przyjęciu zgłoszenia alarmowego jak również w relacji z i do miejsca zdarzenia wykorzystując dostępne sieci szerokopasmowe w Gruzji. Przesyłanymi informacjami za pomocą ww. systemu będą dane tekstowe, rozmowy VOIP oraz wideokonferencje jak również przekazywaniemateriałów zdjęciowych i innych danych operacyjnych istotnych z punktu widzenia obsługi zdarzenia do jego lepszego zarządzania. Zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wmiastach i innych skupiskach ludzkich poprzez usprawnienie procesu dysponowania jednostek ratowniczych do zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu ludzkiemu i środowisku.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjePlakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij]
 
 
Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie - moduł II

Flaga Polski i Godło.

Znak Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Logo Polska Pomoc Rozwojowa

Instytucja finansująca

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Tytuł projektuRegionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie - moduł II
Numer umowyDWR/ADM 2021/004/3/2022
Nazwa konkursuPolska Pomoc
Lata realizacji2023
Wartość projektu917.600,00 zł
Dofinansowanie dla APoż917.600,00 zł
Wkład własny0,00 zł
LiderKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Konsorcjum-
Strona internetowa projektu-
Cel projektuCelem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków na Ukrainie oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej, a także usprawnienie mechanizmów dobrego rządzenia, dzięki wzmocnieniu sektora bezpieczeństwa i ochrony ludności, poprzez wyszkolenie kadry instruktorskiej posiadającej pełne kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla członków sytemu ochotniczych straży pożarnych w celu przygotowania kadry do ograniczania i likwidacji zagrożeń klimatycznych i klęsk żywiołowych.
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektu

Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego

Numer umowy101034230
Nazwa konkursuISF Police Action Grant
Lata realizacji2021-2023
Wartość projektu2.998.089,61 EUR
Dofinansowanie dla APoż104.532,58 EUR
Wkład własny10.453,26 EUR
LiderUniwersytet Łódzki
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów.
Strona internetowa projektuhttps://www.interreg-central.eu/projects/localience/
Cel projektuProjekt ProSPeReS służy podniesieniu poziomu ochrony miejsc kultu religijnego poprzez synergię wiedzy naukowej środowisk akademickich oraz wiedzy empirycznej i doświadczenia specjalistów ds. bezpieczeństwa (praktyków), funkcjonariuszy służb publicznych oraz przedstawicieli instytucji religijnych (reprezentujących Kościół Katolicki, prawosławny i gminę żydowską) w zakresie przygotowania kompleksowego systemu ochrony. System ten będzie obejmował środki poprawiające prewencję, ochronę, minimalizowanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i zdarzenia terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego, w tym ataki z użyciem środków CBRN (zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym).
Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacje-
 
 
Needs-based education and studies in societal security

Flaga Unii Europejskiej

Instytucja finansującaUnia Europejska
Tytuł projektuNeeds-based education and studies in societal security
Numer umowy2020-1-SE01-KA203-078013
Nazwa konkursuERASMUS+
Lata realizacji2020-2023
Wartość projektu449.995,50 EUR
Dofinansowanie dla APoż37.583,00 EUR
Wkład własny0,00 EUR
LiderThe Council of the Baltic Sea States Secretariat
KonsorcjumW skład konsorcjum wchodzi 8 partnerów.
Strona internetowa projektu-
Cel projektu

NEEDS ma na celu wzmocnienie jakości, atrakcyjności i zakresu edukacji w zakresie bezpieczeństwa społecznego poprzez walkę z rozbieżnościami pomiędzy przedmiotem nauczania a potrzebami wiedzy w danej dziedzinie.

Celem NEEDS jest lepsze przygotowanie kolejnego pokolenia, które ma pracować w branży bezpieczeństwa społecznego poprzez wzbogacanie ich doświadczeń edukacyjnych o najbardziej odpowiednią, specjalistyczną i aktualną wiedzę i umiejętności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez współtworzenie materiałów edukacyjnych w zespołach międzysektorowych, wielopoziomowych i transnarodowych, gdzie wkład do opracowania materiałów zbierany jest bezpośrednio od osób pracujących praktycznie w terenie.

Nagrody i wyróżnienia-
Dodatkowe informacjeUlotka informacyjna o projekcie [kliknij].