Skip to content
LOGOWANIE
Wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienia i nagrody

WYRÓŻNIENIA DLA STUDENTÓW AKADEMII POŻARNICZEJ

WZOROWY STUDENT AKADEMII POŻARNICZEJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA ODZNAKI "WZOROWY STUDENT APOŻ"

zgłoszenia do odznaki ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA ODZNAKI "WZOROWY STUDENT APOŻ"

Studenci wyróżnieni odznakami "Wzorowy Student  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" oraz "Wzorowy Podchorąży"

Studenci Akademii Pożarniczej corocznie wyróżniani są odznakami „Wzorowy Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” oraz ” Wzorowy Podchorąży”.  Wyróżnienia nadawane są za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz uczelni oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysoką dyscyplinę.

duża grupa studentów i wykładowców pozuje do zdjęcia

Stypendium ministra właściwego do spraw wewnętrznych za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał w roku akademickim 2022/2023 stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe studentce Szkoły Głównej Służby Pożarniczej inż. Wioletcie Sadłowskiej. Wyróżnienie to jest wyrazem codziennego trudu zdobywania wiedzy i umiejętności, a także ponadprzeciętnego wypełniania studenckich obowiązków. 9 grudnia 2022 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz wręczył list gratulacyjny w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy, aby przyznane stypendium umocniło zaangażowanie w naukę, jak również pomogło dalej rozwijać zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia! 

Wszystkich naszych studentów zachęcamy do podejmowania dodatkowych aktywności, które, oprócz systematycznej nauki, mogą pomóc w realizacji zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. W naszej Uczelni istnieje możliwość np. podejmowania różnorodnych inicjatyw w uczelnianych organizacjach studenckich, udziału w projektach, warsztatach czy międzynarodowej wymianie, a kadra chętnie wspomoże w tych działaniach.

Studentka która otrzymałą stypendium ministra.