Skip to content
LOGOWANIE
Wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienia i nagrody

WYRÓŻNIENIA DLA STUDENTÓW AKADEMII POŻARNICZEJ

Uroczystość z okazji "Dnia Podchorążego" w Akademii Pożarniczej

24 listopada 2023 r. odbyła się w Akademii Pożarniczej uroczystość z okazji „Dnia Podchorążego”. Corocznie ten ważny dla naszej społeczności akademickiej dzień jest okazją do wręczenia wyróżnień studentom. Nagrodzonych było wielu,  a to dzięki temu że nasi studenci są bardzo aktywni na wielu polach.  Działalność naukowa, w kołach studenckich, krwiodawstwo, praca na rzecz uczelni to zasługi za jakie zostały wręczone odznaki  „Zasłużony dla krwiodawstwa APoż” i „Za zasługi dla krwiodawstwa”,  „Wzorowy Podchorąży APoż”, „Wzorowy Student APoż” , a także listy gratulacyjne w związku z przyznaniem stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odznaki Akademickiego Związku Sportowego, nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok akademicki 2023/2024.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji siedmioro studentów Akademii Pożarniczej zostało wyróżnionych stypendium ministra za znaczące osiągnięcia za rok akademicki 2022/2023. Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: inż. Adrian Burnos, lic. Izabela Gwadera,  lic. Karolina Stankiewicz oraz studenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa: inż. Kacper Kowalski, inż.Paweł Kwast, inż. Szymon Olczak oraz inż. Radosław Różycki zostali docenieni za swoją pracę naukową, w ramach której z zeszłym roku akademickim opublikowali artykuły. 

Studenci wyróżnieni odznakami "Wzorowy Student  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" oraz "Wzorowy Podchorąży"

Studenci Akademii Pożarniczej corocznie wyróżniani są odznakami „Wzorowy Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” oraz ” Wzorowy Podchorąży”.  Wyróżnienia nadawane są za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz uczelni oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysoką dyscyplinę. 

duża grupa studentów i wykładowców pozuje do zdjęcia

Stypendium ministra właściwego do spraw wewnętrznych za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał w roku akademickim 2022/2023 stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe studentce Szkoły Głównej Służby Pożarniczej inż. Wioletcie Sadłowskiej. Wyróżnienie to jest wyrazem codziennego trudu zdobywania wiedzy i umiejętności, a także ponadprzeciętnego wypełniania studenckich obowiązków. 9 grudnia 2022 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz wręczył list gratulacyjny w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy, aby przyznane stypendium umocniło zaangażowanie w naukę, jak również pomogło dalej rozwijać zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia! 

Wszystkich naszych studentów zachęcamy do podejmowania dodatkowych aktywności, które, oprócz systematycznej nauki, mogą pomóc w realizacji zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. W naszej Uczelni istnieje możliwość np. podejmowania różnorodnych inicjatyw w uczelnianych organizacjach studenckich, udziału w projektach, warsztatach czy międzynarodowej wymianie, a kadra chętnie wspomoże w tych działaniach.

Studentka która otrzymałą stypendium ministra.

WZOROWY STUDENT AKADEMII POŻARNICZEJ

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA ODZNAKI "WZOROWY STUDENT APOŻ"

zgłoszenia do odznaki ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PRZYZNAWANIA ODZNAKI "WZOROWY STUDENT APOŻ"