O nas

Skip to content
LOGOWANIE

Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej, zajmuje się koordynacją i rozwijaniem współpracy międzynarodowej na w naszej nowoczesnej Uczelni.

Naszym głównym celem jest promowanie globalnej wymiany akademickiej, wspieranie międzynarodowych programów studenckich oraz prowadzenie inspirujących partnerstw z uczelniami z zagranicy. Dzięki nam, nasi studenci, pracownicy naukowi i administracyjni mają możliwość zdobycia unikatowych doświadczeń naukowych i zawodowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami akademickimi oraz instytucjami z całego świata, służymy pomocą w kwestiach formalnych.

Co robimy?  

Partnerstwa międzynarodowe

Naszym priorytetem jest nawiązywanie i utrzymywanie owocnych partnerstw z zagranicznymi uniwersytetami, instytucjami badawczymi i organizacjami. Dzięki tym partnerstwom mamy możliwość realizacji programów wymiany studentów, wspólnych projektów badawczych oraz innych inicjatyw akademickich. 

Programy wymiany studentów

Chcemy, aby nasi studenci mieli szansę poszerzyć horyzonty, dlatego wspieramy międzynarodowe programy wymiany. Dajemy możliwość studiowania za granicą w instytucjach partnerskich oraz gościmy międzynarodowych studentów na naszej uczelni. Naszym celem jest umacnianie wymiany międzykulturowej i rozwijanie możliwości uczenia się. 

Mobilność kadry i pracowników

Wierzymy, że różnorodność doświadczeń przekłada się na lepszy rozwój uczelni. Dlatego wspieramy programy wymiany dla wykładowców i pracowników, dając im szansę na prowadzenie zajęć, badań lub uczestniczenie w programach szkoleniowych w instytucjach partnerskich. Wspieramy tym samym wymianę informacji i rozwój zawodowy. 

Wspólne badania i publikacje

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie badań z naszymi partnerami międzynarodowymi. Współpracujemy nad realizacją wspólnych projektów badawczych oraz publikujemy wyniki naszych prac, dzieląc się wiedzą na skalę międzynarodową.

Programy studiów za granicą

Wspieramy naszych studentów w realizacji ich edukacyjnych marzeń. Koordynujemy programy studiów za granicą, dzięki którym nasi studenci mogą poznać różnorodne systemy edukacyjne, kultury i języki. 

Międzynarodowe wydarzenia i konferencje

Jesteśmy dumni z organizowania międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów. Zapraszamy naukowców i ekspertów z całego świata, aby uczestniczyli w dyskusjach akademickich i dzielili się swoją wiedzą. 

Umowy i partnerstwa międzynarodowe

Dbanie o formalne aspekty naszych partnerstw jest dla nas kluczowe. Zapewniamy, że wszystkie umowy i porozumienia są zgodne z odpowiednimi przepisami i wytycznymi.

Wsparcie dla studentów zagranicznych

Naszym celem jest zapewnienie pełnej pomocy organizacyjnej dla międzynarodowych studentów studiujących na naszej uczelni. Oferujemy wsparcie w zakwaterowaniu oraz pomagamy w integracji kulturowej, aby każdy czuł się tu jak w domu. 

Promocja możliwości międzynarodowych

Zachęcamy naszych studentów i wykładowców do zaangażowania się w globalne doświadczenia i współpracę. Aktywnie promujemy możliwości międzynarodowe, aby każdy miał szansę odkryć świat współpracy akademickiej!

Podsumowanie

Jesteśmy dumni z roli, jaką odgrywamy w zaangażowaniu uczelni w promowanie wymiany kulturalnej oraz wspieranie współpracy z instytucjami na całym świecie. Dzięki nam, uczelnia staje się jeszcze bardziej otwarta na światowe wyzwania i inspiracje. Dołącz do naszej społeczności i odkryj nowe horyzonty wiedzy i możliwości!

Dział Współpracy Międzynarodowej APoż odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu międzynarodowych aspektów życia akademickiego Akademii Pożarniczej, przyczyniając się do poszerzenia horyzontów i globalnego zrozumienia wśród członków społeczności akademickiej.