Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

Skip to content
LOGOWANIE
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

Głównym celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

Program ma na celu rozwinięcie kompetencji w obszarach technicznych, merytorycznych i praktycznych, dostarczając studentom zaawansowanych narzędzi i technik niezbędnych do skutecznego rozpoznawania, przeciwdziałania i zarządzania zagrożeniami cybernetycznymi.

Dodatkowo, studia mają na celu wspomaganie integracji i współpracy pomiędzy różnymi sektorami publicznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, promując wymianę doświadczeń i tworzenie sieci kontaktów zawodowych.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK
irk.apoz.edu.pl

Obsługa rekrutacji
telefonicznie w godzinach 11:00 - 13:00
22 89 65 998

rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
22 56 17 518
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
22 56 17 651
jmucha@apoz.edu.pl

Akademia Pożarnicza
ul. Słowackiego 52/54 
01-629 Warszawa

Rekrutacja

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zapisz się Internetowa Rekrutacja Kandydatów
Dlaczego Akademia Pożarnicza?

Witaj w Akademii Pożarniczej
– miejscu, gdzie Twoja pasja do cyberbezpieczeństwa przekształci się w profesjonalną karierę.

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii i rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni, potrzeba ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest większa niż kiedykolwiek.

Nasz program studiów podyplomowych został specjalnie zaprojektowany, aby wyposażyć Cię w najnowszą wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do stawienia czoła tym wyzwaniom.

Dzięki naszym unikatowym partnerstwom z czołowymi instytucjami i firmami, oferujemy program nauczania, który jest nie tylko aktualny, ale również intensywnie praktyczny i skierowany bezpośrednio do potrzeb sektora publicznego.

Współpraca z kluczowymi instytucjami Cyberbezpieczeństwa

Nasza Akademia posiada patronaty i partnerstwa z:

 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
 • Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa,
 • Ministerstwem Cyfryzacji,
 • Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości,
 • NASK,
 • Microsoftem,
 • CyberSkiller.

Te unikatowe połączenia gwarantują, że nasz program kształcenia jest zawsze aktualny i praktycznie aplikowalny.

Program nauczania zgodny z międzynarodowymi standardami

Nasz program został włączony do międzynarodowej bazy edukacyjnej CYBERHEAD ENISA, co świadczy o jego wysokiej jakości merytorycznej.

Zaawansowane metody nauki z naciskiem na zajęcia praktyczne

Wprowadzamy innowacyjne podejście do nauczania, łącząc teorię z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi.

Oferujemy dostęp do nowoczesnego cyfrowego laboratorium, które umożliwia realizację praktycznych zadań w środowisku wirtualnym. Te zajęcia praktyczne są skonstruowane, aby symulować realne scenariusze cyberzagrożeń, pozwalając studentom na zdobycie praktycznego doświadczenia w identyfikacji i radzeniu sobie z zagrożeniami cybernetycznymi.

Dodatkowo, wprowadzamy warsztaty i symulacje, które przygotowują studentów do rzeczywistych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wyjątkowa kadra wykładowców

Nasi Wykładowcy to uznani eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa, łączący teorię z praktyką.

Certyfikaty zgodne z ISO 27001

Możliwość zdobycia certyfikatów audytora wewnętrznego i wiodącego SZBI, co wyróżnia naszych absolwentów na rynku pracy.

Edukacja skierowana do potrzeb sektora publicznego

Program został specjalnie opracowany z myślą o specyfice pracy w sektorze publicznym, zapewniając praktyczną i teoretyczną wiedzę bezpośrednio aplikowalną w rzeczywistych warunkach pracy.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb zawodowych

Program naszych studiów jest dostosowany do osób pracujących, umożliwiając elastyczne łączenie nauki z życiem zawodowym.

Sieć profesjonalnych kontaktów

Studiując u nas, zyskujesz dostęp do bogatej sieci kontaktów, która może okazać się nieoceniona w rozwoju Twojej kariery zawodowej.

 

Dziękujemy za rozważenie Akademii Pożarniczej jako miejsca do rozwijania Twojej kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
Nasz program oferuje nie tylko doskonałą edukację teoretyczną, ale także niezrównane doświadczenie praktyczne, które przygotuje Cię do realnych wyzwań zawodowych.
Dołącz do nas i stań się częścią elitarnego grona specjalistów, którzy kształtują przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego.
Twoja przyszłość w cyberbezpieczeństwie zaczyna się tutaj, w Akademii Pożarniczej.
Zarejestruj się już dziś, aby rozpocząć swoją podróż ku staniu się ekspertem w tej kluczowej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.
Czekamy na Ciebie!

Adresaci studiów
 • osoby, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo lub wdrażanie systemów w organizacji publicznej;
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami CERT/CSIRT/SOC;
 • pracownicy działów bezpieczeństwa;
 • pracownicy komórek zarządzania bezpieczeństwem (SOC);
 • pracownicy zespołów reagowania na incydenty (CERT);
 • pracownicy sektora administracji publicznej;
 • pracownicy IK;
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariusze służb mundurowych;
 • lekarze oraz pracownicy administracyjni szpitali;
 • osoby, które dopiero planują swoją karierę zawodową związaną z cyberbezpieczeństwem.
Organizacja studiów
 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie niestacjonarnej (zajęcia odbywają się w APoż w sobotę i niedzielę);
 • program studiów obejmuje 188 godzin zajęć dydaktycznych;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych;
 • realizacja programu studiów podyplomowych ZCSP umożliwia osiągnięcie przez słuchaczy tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji;
 • studia są odpłatne.
Warunki przyjęcia na studia
 • wykształcnie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier),
 • dokonanie zapisu na studia w systemie IRK,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w studiach w zakresie niezbędnym do odbycia studiów,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej do dnia zakończenia zapisów na studia,
 • wniesienie opłaty za studia przed ich rozpoczęciem - całość lub I rata,
 • zamieszczenie w IRK skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (do pobrania w IRK),
 • uzupełnienie w IRK oświadczenia w sprawie wyboru sposobu płatności za studia,
 • w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, APoż zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów.
Wymagane dokumenty 
 • zdjęcie kandydata:
  • wersję elektroniczną należy wczytać do systemu IRK;
 • dyplom ukończenia studiów:
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych należy wczytać do systemu IRK,
  • oryginał do wglądu po przyjęciu;
 • formularz zgłoszeniowy:
  • formularz należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu;
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności:
  • oświadczenie należy wypełnić w IRK,
  • następnie oświadczenie należy wygenerować z systemu IRK, wydrukować, podpisać i zeskanować oraz wstawić do systemu IRK,
  • oryginał należy dostarczyć po przyjęciu.
Proces rekrutacji
 • rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK,
  • uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na studia,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj studiów;
 • dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.
Terminarz rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji01.08.2023 r.
Zakończenie rekrutacji24.03.2024 r.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji26.03.2024 r.
Rozpoczęcie zajęć11.05.2024 r.
Opłata rekrutacyjna 
 • Koszt – 100,00 PLN
 • Numer konta – zostanie podany w zakładce "Płatności" w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • Termin płatności – do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych
Opłata za studia
 • Koszt - 6900,00 zł.
 • Numer konta - zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego.
 • Termin - do dnia rozpoczęcia studiów, jednak nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.
 • Zniżki:
  • zniżka przy wpłacie całości - 5%,
  • zniżka dla studentów i absolwentów SGSP/APoż - 15%,
  • zniżki nie łączą się.
 • Faktury:
  • faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w IRK adres e-mail;
  • faktura proforma - może zostać wystawiona na wniosek kandydata, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK;
  • FV - zostanie wystawiona po dokonaniu opłaty za studia.
Do pobrania