Samorząd studencki

Skip to content
LOGOWANIE
Samorząd studencki Akademii Pożarniczej

Samorząd studencki Akademii Pożarniczej

Samorząd Studencki Akademii dba o rozwój i prawa studentów – w Radzie Wydziału, Senacie Akademii Pożarniczej czy komisjach. Samorządowcy uczestniczą w spotkaniach KUM (Komisja Uczelni Mundurowych), PUW (Porozumienie Uczelni Warszawskich), w krajowych spotkaniach FUT (Forum Uczelni Technicznych), a także współpracują z Parlamentem Studentów RP. Reprezentuje również środowisko akademickie przed władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. 
Domeną Samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich, takich jak Bal Podchorążego, Summer Active Day czy otrzęsiny pierwszego rocznika. Studenci aktywnie promują Uczelnię poprzez udział w takich przedsięwzięciach, jak Juwenalia czy Karnavauli. Samorząd współpracuje również z klubami studenckimi (Hulakula, Wesele).

  • Przewodniczący Samorządu Studenckiego Akademii Pożarniczej – pchor. Mikołaj Łosz;
  • Zastępca Przewodniczącego ds. Studentów Mundurowych – pchor. Bartosz Szalski;
  • Zastępca Przewodniczącego ds. Studentów Cywilnych – Karolina Ludziarczyk;
  • Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych – pchor. Wiktoria Zasada;
  • Sekretarz – pchor. Grzegorz Brzeziński;
  • Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia – inż. Adrian Burnos;
  • Przewodniczący Komisji Projektowej – pchor. Mateusz Fronckiewicz;
  • Przewodnicząca Komisji Promocji – Wiktoria Cichoń.
Grupa osób pozuje do zdjęcia

Samorząd studencki APoż

OTRZĘSINY 

Impreza organizowana w pierwszym miesiącu nauki, która pozwala na integrację wśród grupy oraz nawiązanie nowych znajomości studenckich.

DZIEŃ/BAL PODCHORĄŻEGO

W Dniu Podchorążego pamiętamy o wydarzeniach z 1830 roku, kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder. Przy tej okazji podchorążowie, studenci oraz pracownicy otrzymują wyróżnienie, ma miejsce honorowe jednodniowe przejęcie władzy oraz organizowany jest uroczysty Bal Podchorążego

NAJSYMPATYCZNIEJSZY NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Przy okazji Dnia Podchorążego tradycją stał się plebiscyt na najsympatyczniejszych nauczycieli akademickich naszej uczelni. Konkurs ten ma na celu docenienie najbardziej zaangażowanych nauczycieli akademickich w murach SGSP w danym roku akademickim

FUT

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polski i zrzesza aż 30 samorządów studenckich uczelni technicznych w tym SGSP. FUT działa na rzecz studentów, a także samorządów członkowskich wspólnie rozwijając się i wymieniając posiadaną wiedzę.

KUM

Komisja Uczelni Mundurowych jest zrzeszeniem samorządów studenckich dziewięciu uczelni resortowych, w tym SGSP, reprezentującym interesy swoich studentów. Komisja prowadzi regularnie dwa projekty: Ogólnopolski Bal Uczelni Mundurowych oraz zawody sportowe o Puchar Rektorów Uczelni Mundurowych. Oba projekty mają na celu integrację społeczności wojskowej jak i cywilnej.

SUMMER ACTIVE DAY

Okazja, aby naładować baterię przed zbliżającą się sesją. W tym dniu przygotowane zostają konkurencje takie jak: siatkówka plażowa, siatko noga, CROSSFIT i CROSSFAT. Podczas tych konkurencji studenci mogą sprawdzić swoją wytrzymałość i siłę oraz pojemność swojego żołądka. Koniec zmagań zwieńczony jest wspólnym grillowaniem.

Znajdź nas w mediach społecznościowych!