Senat

Skip to content
LOGOWANIE
Senat

Senat

SKŁAD SENATU KADENCJI 2020-2024

 • st. bryg. dr inż. Tomasz KLIMCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI;
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena PÓŁKA;
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna RAKOWSKA, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Andrzej POLAŃCZYK, prof. uczelni;
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni;
 • dr hab. Mariusz NEPELSKI, prof. uczelni;
 • st. kpt. mgr inż. Dariusz BARANOWSKI;
 • bryg. mgr inż. Grzegorz OGRODNIK;
 • mł. bryg. dr inż. Szymon PTAK;
 • st. kpt. mgr Jowita FIDLER;
 • mgr Katarzyna SOTA;
 • mł. ogn. pchor. Klaudia JODŁOWSKA;
 • sekc. pchor. Mikołaj ŁOSZ;
 • mł. ogn. pchor. Rafał TYCZYŃSKI;
 • st. sekc. pchor. Wiktoria ZASADA.

SEKRETARZ SENATU

 • mł. kpt. mgr inż. Dominik DURALSKI.

ZASTĘPCA SEKRETARZA SENATU

 • st. kpt. mgr Jowita FIDLER.

W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM BIORĄ UDZIAŁ:

 • Kanclerz.
 • Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, po jednym z każdego związku:
  • Reprezentant ZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
  • Reprezentant ZZ „FLORIAN”.

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym mogą również brać udział inne osoby zaproszone przez Rektora-Komendanta, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Senatu.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ SENAT