Znajdź partnera

Skip to content
LOGOWANIE
Znajdź partnera

Znajdź partnera

Zachęcamy Państwa do korzystania z poniższych portali, które ułatwią wyszukanie partnera do realizacji projektu i utworzenie konsorcjum.

Logo Komisji Europejskiej

W zakładce Partner Search portalu Funding & tender opportunities mogą wyszukiwać Państwo partnerów do pomysłów na projekty wśród beneficjentów poprzednich projektów UE.

 
Logo instytucji Euraxess

W zakładce Partnering portalu Euraxess mogą znaleźć Państwo informacje na temat instytucji oraz naukowców poszukujących Partnerów do realizacji projektów międzynarodowych.

 
Logo CORDIS

Na portalu KE Cordis znajdą Państwo bazę instytucji, ich lokalizację oraz partnerów, z którymi realizują projekty w ramach programów ramowych KE.

 
Logo Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Indywidualne oferty naukowców i instytucji poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych mogą także Państwa znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

 
Logo Polonium NETWORK

Polonium Network to platforma networkingowa stworzona przez Polonium Foundation dla polskich naukowców z całego świata oraz wszystkich zainteresowanych karierą i współpracą naukową w Polsce.

 
Logo Ideal-IST

Ideal-ist to międzynarodowa sieć krajowych punktów kontaktowych ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

 
Logo NCPs CaRE

NCPs CaRE jest projektem, w ramach którego współpracują krajowe punkty kontaktowe obszaru “Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami oraz surowce”.

 
Logo S4

Baza instytucji poszukujących partnerów w zakresie bezpiecznych społeczeństw.

 
Logo eu-citizen science

EU-Citizen.Science to internetowa platforma do dzielenia się wiedzą, narzędziami, szkoleniami i zasobami dla nauki obywatelskiej – przez społeczność, dla społeczności.

 
Logo OECD

Współpraca realizowana przez ministerstwo w ramach inicjatyw OECD jest koordynowana przez Departament Współpracy Międzynarodowej. W działaniach niektórych gremiów OECD jako eksperci uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych.

 
Logo Jont Institute for nuclear researchZjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ZIBJ) to międzynarodowa i międzyrządowa organizacja naukowa powstała w marcu 1956 roku. Jego członkami jest 18 państw, w tym Polska.