Dział Gospodarki Transportowej

Skip to content
LOGOWANIE
Dział Gospodarki Transportowej

Dział Gospodarki Transportowej

Zakres działania i realizowane zadania przez Dział Gospodarki Transportowej Akademii Pożarniczej

Dział Gospodarki Transportowej zajmuje się przede wszystkim:

 1. zarządzaniem i dysponowaniem pojazdami, jednostkami pływającymi oraz sprzętem silnikowym i specjalnym w porozumieniu w dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej APoż;
 2. prowadzeniem niezbędnych spraw związanych z przeglądami, naprawami, konserwacją, obsługą techniczną oraz rejestracją pojazdów, będących w dyspozycji Uczelni;
 3. prowadzeniem gospodarki części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
 4. prowadzeniem dokumentacji technicznej pojazdów, sprzętu silnikowego oraz specjalnego;
 5. rozliczaniem zużycia paliwa wykorzystanego przez pojazdy, sprzęt pływający i silnikowy;
 6. organizacją oraz przestrzeganiem terminowości wykonywania konserwacji oraz badań okresowych urządzeń transportu bliskiego, podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego;
 7. bieżącym analizowaniem stanu technicznego sprzętu transportowego oraz oceną przydatności do dalszego użytkowania.

Dział Gospodarki Transportowej dysponuje m.in.:

 1. pojazdami osobowymi;
 2. pojazdami typu mikrobus;
 3. pojazdami typu autobus;
 4. pojazdami dostawczymi;
 5. ciągnikiem siodłowym.