Koło Emerytów i Rencistów

Skip to content
LOGOWANIE
Koło Emerytów i Rencistów

Koło Emerytów i Rencistów

Grupa osób pozuje do zdjęcia

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia służebną rolę wobec całego polskiego środowiska weteranów pożarniczej służby. Odwołuje się do szczytnych tradycji wszystkich pokoleń zawodowych strażaków oraz cywilnych pracowników pożarnictwa od XIX wieku, poprzez czasy II RP okresu wojny i okupacji, okresu PRL, aż po czasy III RP, a w szczególności ich udziału w walce o niepodległość i w obronie ojczyzny, w tym ofiary życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny.

Stowarzyszenie jest łącznikiem ze strażakami i pracownikami cywilnymi oraz studentami, kadetami i podchorążymi szkół pożarniczych PSP oraz członkami ochotniczych straży pożarnych.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrodził się po tym, jak po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, nie objęto uprawnieniami policyjnymi kilkunastu tysięcznej rzeszy strażaków pobierających świadczenia z ZUS, a spełniających wymogi do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego.

Stowarzyszenie jest neutralne wyznaniowo i politycznie. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: Oddziały Wojewódzkie oraz Koła tworzone i rozwiązywane przez Zarządy Oddziałów Wojewódzkich.

W Akademii Pożarniczej działa Koło będące częścią Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego. Koło zrzesza emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także wdów i wdowców po byłych funkcjonariuszach pożarnictwa, pracownikach cywilnych z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przykładowe działania Koła:

  • obrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej;
  • organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji;
  • umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych;
  • i inne.

Emerycie i rencisto nie siedź w domu spotkaj się w gronie koleżanek i kolegów  z którymi kiedyś pełniłeś służbę. Dołącz do Nas! Zapraszamy! 

KONTAKT

ZARZĄD 

Skład Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Akademii Pożarniczej:

  • Jan RUBINKOWSKI – Prezes; 
  • Tomasz DĘBIŃSKI – Zastępca Prezesa;  
  • Marek WŁODARCZYK – Skarbnik; 
  • Jolanta BAŃKO – Sekretarz; 
  • Dariusz BALCERZAK – członek Zarządu; 
  • Marek MAŁETKA – członek Zarządu. 
KONTAKT  
PLIKI DO POBRANIA  

W tej zakładce będą publikowane wszelkie dokumenty przydatne członkom Koła. 

KOMUNIKATY  

W tej zakładce będą publikowane wszelkie komunikaty skierowane do emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy Uczelni, np. terminy spotkań okolicznościowych, terminy zebrań, wyjazdy, itp. 

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów RP przy Akademii Pożarniczej, ma zaszczyt zaprosić, emerytów i rencistów na spotkanie, które odbędzie się 25 października 2023 r. na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej APoż w Zamczysku Nowym.

Spotkanie połączone będzie ze zwiedzaniem Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zapewniamy miłą atmosferę i dobre jedzenie.

Wyjazd z ob. 01 Akademii Pożarniczej w dniu 25.10.2023 r. o godz. 10:00. 
Koszt uczestnictwa to 80,00 PLN od osoby.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr telefonu Przewodniczącego Zarządu: 503 378 550.