O dziale

Skip to content
LOGOWANIE
O dziale

O dziale

Jednym z zadań Działu Projektów jest angażowanie Akademii Pożarniczej w nowe projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i szkoleniowe poprzez składanie nowych aplikacji, koordynowanie projektów, procesu aplikowania w instytucji, budowanie wizerunku APoż jako profesjonalnego, wiarygodnego partnera do współpracy oraz promocja APoż za granicą poprzez projekty międzynarodowe.

Oferujemy:

  • pomoc w dopasowaniu pomysłu do konkretnego programu krajowego lub europejskiego;
  • pomoc w budowaniu konsorcjum projektowego (poszukiwaniu partnerów);
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku;
  • wsparcie w zarządzaniu projektem oraz komunikacji z partnerami.

Zachęcamy do kontaktu z nami i przedstawienia swoich pomysłów na projekt.

Tel.: 22/56-17-608 lub 22/56-17-777
e-mail: rn-3@apoz.edu.pl