Skip to content
LOGOWANIE

„AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” – KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. ZA NAMI!

Bardzo duża grupa uczestników konferencji naukowej siedzi na auli, w tle widać wykładowców
25 października 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyło się szkolenie punktowane dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedsięwzięcie zorganizowano w formie ogólnopolskiej konferencji.
 
Konferencja po raz kolejny spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu, oprócz szerokiego grona rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uczestniczyły również osoby niebędące rzeczoznawcami, które otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez przypisanej liczby punktów.
 
Najwyższej klasy specjaliści i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), APoż oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawili m.in. następujące zagadnienia:
  • Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – aspekty praktyczne i formalne;
  • Punkty ładowania pojazdów elektrycznych w garażach – przegląd wymagań i wytycznych;
  • Systemowa analiza i ocena ryzyka pożarowego jako narzędzie w procesie sporządzania scenariuszy pożarowych;
  • Współpraca wentylacji oddymiającej oraz instalacji tryskaczowej w świetle najnowszych eksperymentów FM Global;
  • Scenariusze pożarowe dla garaży bez obsługi CSP przez personel;
  • Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej – studium przypadków, dobre praktyki, w kontekście opiniowanych przez KW PSP w Warszawie ekspertyz;
  • Zasady doboru i stosowania kurtyn dymowych na drogach ewakuacyjnych;
  • Bezpieczeństwo pożarowe elementów budowlanych – oczekiwania i rzeczywistość. Wybrane przypadki.
Uczestnicy szkolenia wykazali się dużym poziomem wiedzy w powyższym zakresie, co zostało potwierdzone wynikami testu końcowego.
 
Organizatorem wydarzenia byli funkcjonariusze PSP i pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Budowli APoż, na czele z Kierownikiem Katedry bryg. dr. inż. Tomaszem Klimczakiem.
 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konferencji. Do zobaczenia w Akademii Pożarniczej!

Inne wpisy z podobnych kategorii

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data tego święta państwowego nie jest przypadkowa – 19 lutego 1473 r. urodził się Mi...
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
Zapraszamy studentów i studentki Akademii Pożarniczej do udziału w rekrutacji do programu dla studentów – ambasadorów „EU Caree...