POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE ORAZ ZAWIADOMIENIA O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Skip to content
LOGOWANIE
POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE

ORAZ ZAWIADOMIENIA O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

W Akademii Pożarniczej w Warszawie postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzone są w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina nauki o bezpieczeństwie. 

LISTA POSTĘPOWAŃ