Skip to content
LOGOWANIE

EGZAMINY PRAKTYCZNE PIERWSZEJ KOMPANII SZKOLNEJ APOŻ

Grupa strażaków podczas egzaminów praktycznych

Na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim trwają egzaminy praktyczne Pierwszej Kompanii Szkolnej.

To podsumowanie i sprawdzenie umiejętności zdobytych w czasie trwania Zgrupowania Kandydackiego.

Podchorążowie zdają egzamin z Wyposażenia Technicznego oraz Taktyki Działań Ratowniczych. W najbliższym tygodniu odbędą się również egzaminy z Taktyki Gaszenia Pożarów.

Po pozytywnie zdanych egzaminach będą mogli pełnić służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej APoż.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...