Skip to content
LOGOWANIE

HISTORYCZNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 W AKADEMII POŻARNICZEJ

W środę 27 września 2023 r. nastąpiło niezwykłe wydarzenie w wieloletniej historii naszej Uczelni. Tego dnia wspólnota akademicka po raz pierwszy zainaugurowała rok akademicki w Akademii Pożarniczej (APoż) – kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania różnorodnych przedsięwzięć.

Jednocześnie, po pożegnaniu dotychczasowego sztandaru Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uczelni został nadany nowy sztandar.

Jednym z tradycyjnych elementów otwarcia roku akademickiego w naszej Alma Mater było ceremonialne ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w służbie kandydackiej.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Parafii Katedralnej św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła w Warszawie, odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Bp. Romualda Kamińskiego.

***
„Nadanie sztandaru jednostce organizacyjnej PSP ma miejsce raz na wiele lat. To wyjątkowe wydarzenie zwłaszcza dla każdego absolwenta wyższej Uczelni pożarniczej, przede wszystkim dla wszystkich strażackich oficerów, bowiem każdy oficer bez wyjątku musiał kończyć w formie studiów dziennych, zaocznych lub podyplomowych tutejszą Uczelnię. (…) Wyrażamy szacunek do tradycji zapoczątkowanego tu przed II Wojną Światową szkolnictwa pożarniczego” – podkreślił Rektor-Komendant APoż nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

***
„Drodzy kandydaci, a za chwilę już podchorążowie, dzisiaj Wy w wyjątkowym wymiarze stajecie się częścią historii wyższego szkolnictwa pożarniczego. Życzę Wam, żebyście mieli przekonanie, że dobrze wybraliście i że warto iść tą piękną ratowniczą drogą (…). Każdy rocznik, zarówno studentów cywilnych, jak i mundurowych, tworzy swoją historię (…). Jesteśmy dla Was i zależy nam, abyście byli osobami z pasjami i otwartymi na świat. Wasza obecność umacnia chęć podejmowania działań i stanowi jedną z najwyższych wartości akademickości” – tymi słowami Pan Rektor-Komendant zwrócił się do studentek i studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności APoż.

Pan Rektor-Komendant, wskazując na osiągnięcia wspólnoty Uczelni na przestrzeni lat, nakreślił plany dalszego rozwoju.

W imieniu Komendanta Głównego PSP oraz swoim głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, gratulując i życząc społeczności akademickiej naszej Alma Mater wielu sukcesów.

Wykład inauguracyjny pt. „Etos współczesnego funkcjonariusza Służby Pożarniczej” wygłosił Pan prof. dr hab. Bronisław Sitek.

Wszystkie nowo przyjęte osoby po immatrykulacji oficjalnie dołączyły do grona studentów APoż, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego APoż. Otwarci na ich potrzeby, z optymizmem patrzymy na rozpoczynający się rok akademicki.

***
Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 swoją obecnością uświetnili m.in.: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Jacek Siewiera, Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Dariusz Nowak, I Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP na czele z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaprzyjaźnionych z APoż uczelni, służb i instytucji, duchowieństwa oraz bliscy strażaków w służbie kandydackiej. Ze strony naszej Uczelni obecni byli: Władze Uczelni, przedstawiciele Senatu APoż i Samorządu Studenckiego APoż oraz obecni i byli funkcjonariusze, pracownicy i studenci.

***
W rozpoczynającym się roku akademickim studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu kompleksowej wiedzy i pogłębiania własnych zainteresowań, a kadrze efektywnej aktywizacji naukowej i intensyfikacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych!

To ogromny zaszczyt i radość, że wspólnie współtworzymy środowisko akademickie i pożarnicze naszego kraju. Tworzymy przyszłość i nadajemy jej wyjątkowy kształt.

Vivat Academia, vivant professores!

Serdecznie dziękujemy za nadesłane listy gratulacyjne:

FOTORELACJA

Inne wpisy z podobnych kategorii

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...
MOBILNE CENTRUM DOWODZENIA W AKADEMII POŻARNICZEJ
MOBILNE CENTRUM DOWODZENIA W AKADEMII POŻARNICZEJ
30 listopada 2023 r. odbyło się szczególne wydarzenie – firma RPASAR przekazała Akademii Pożarniczej (APoż) innowacyjne Mobilne...
UROCZYSTOŚĆ NA DZIEDZIŃCU BELWEDERU Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO I 193. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO
UROCZYSTOŚĆ NA DZIEDZIŃCU BELWEDERU Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO I 193. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO
29 listopada 2023 r. na dziedzińcu Belwederu w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Podchorążego i 193. rocznicy wybu...