Skip to content
LOGOWANIE

HISTORYCZNA ZMIANA NAZWY UCZELNI

Władze APoż siedzą w Auli podczas uroczystości.

"Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”.

Henry Ford

1 sierpnia 2023 r. następuje przełomowe wydarzenie w wieloletniej historii naszej Uczelni.

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, od dziś Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) nosi nazwę Akademia Pożarnicza (APoż). Nowa nazwa naszej Uczelni uwzględnia oraz podkreśla jej rozwój dydaktyczny i naukowy.

W tym wyjątkowym dniu odbyło się spotkanie społeczności akademickiej APoż, w którym uczestniczyli także m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) nadbryg. dr inż. Adam Konieczny wraz z przedstawicielami kierownictwa Komendy Głównej PSP.

***

Misją APoż jest kreowanie wiedzy i umiejętności jej rozpowszechniania i wykorzystania poprzez kształcenie przyszłej i obecnej kadry oficerskiej PSP dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, w tym ratownictwa oraz kadr cywilnych o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę związaną z bezpieczeństwem obywateli w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, w szczególności inżynierii bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.

***

Naszą Alma Mater tworzą zasługi i zaangażowanie wielu pokoleń. Uczelnia jest godną kontynuatorką dorobku swoich poprzedniczek i poprzedników: Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego, Centralnej Szkoły Pożarniczej, Centralnej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, Szkoły Oficerów Pożarnictwa, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Szczególne podziękowania kierujemy do całej społeczności akademickiej APoż za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę. To dzięki zaangażowaniu w powierzone zadania nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia na polu naukowo-dydaktycznym oraz w środowisku pożarniczym i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza Uczelnia może nieustannie się rozwijać!

***
Link do Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1088.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...