Skip to content
LOGOWANIE

II EDYCJA SZKOLENIA „AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”

gaśnica na ścianie

FOTORELACJA

TYTUŁ SZKOLENIA

II EDYCJA SZKOLENIA „AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”

TERMIN, MIEJSCE I OPŁATY

25.10.2023 r. Akademia Pożarnicza.

Koszt szkolenia:

  • 900 zł - rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • 500 zł - pozostali uczestnicy
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu aktualnych problemów ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniu podejmowana będzie najbardziej aktualna tematyka z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym najtrudniejsze jej przypadki, które nie posiadają jednoznacznej odpowiedzi w obowiązujących przepisach. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się szeroką pojętą ochroną przeciwpożarową, a w szczególności dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru budowlanego, właścicieli firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową, wykonawców czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach szkolenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą uzyskać 3 punkty.

WYKŁADOWCY
  • st. bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI
  • st. bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA
  • st. bryg. dr inż. Paweł JANIK
  • st. bryg. dr hab. inż. poż. Adam KRASUSKI, prof. ucz.
  • st. bryg. dr inż. Przemysław KUBICA
  • st. bryg. mgr inż. Paweł ADAMCZYK
  • dr inż. Zenon MAŁKOWSKI
  • dr inż. Paweł SULIK
PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Godzina

Temat

Prowadzący

Uwagi

25 października 2023 r.

„Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego” – II edycja

1.                       

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

Obsługa organizacyjna szkolenia – Dziekanat

30 min

2.                       

9.00 – 9.15

Otwarcie szkolenia

st. bryg. dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

15 min

3.                       

9.15 –10.00

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – aspekty praktyczne i formalne

st. bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI – Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom w KG PSP

45 min

4.                       

10.00 – 10.45

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych w garażach – przegląd wymagań i wytycznych

st. bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA – Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom w KG PSP

45 min

5.                       

10.45 – 11.05

Przerwa kawowa

20 min

6.                       

11.05 – 11.50

Systemowa analiza i ocena ryzyka pożarowego jako narzędzie w procesie sporządzania scenariuszy pożarowych

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK – Dyrektor CNBOP-PIB w Józefowie

45 min

7.                       

11.50 – 12.35

Współpraca wentylacji oddymiającej oraz instalacji tryskaczowej w świetle najnowszych eksperymentów FM Global

st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI - Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii Pożarniczej

45 min

8.                       

12.35 – 13.45

Lunch

70 min

9.                       

13.45 – 14.30

Scenariusze pożarowe dla garaży bez obsługi CSP przez personel

st. bryg. dr inż. Przemysław KUBICA - Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Akademii Pożarniczej

45 min

10.                   

14.30 – 15.15

Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - studium przypadków, dobre praktyki, w kontekście opiniowanych przez KW PSP w Warszawie ekspertyz

st. bryg. mgr inż. Paweł ADAMCZYK – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Warszawie

45 min

11.                   

15.15 – 16.00

Zasady doboru i stosowania kurtyn dymowych na drogach ewakuacyjnych

dr inż. Zenon MAŁKOWSKI – FIMARC, MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

45 min

12.                   

16.00 – 16.20

Podsumowanie i przerwa

20 min

13.                   

16.20 – 17.05

Bezpieczeństwo pożarowe elementów budowlanych - oczekiwania i rzeczywistość. Wybrane przypadki

dr inż. Paweł SULIK – Katedra Bezpieczeństwa Budowli Akademii Pożarniczej

45 min

14.                   

17.05 – 17.30

Podsumowanie dnia szkoleniowego i wnioski – dyskusja uczestników

25 min

15.                   

17.30 – 18.00

Test zaliczeniowy (tylko dla właściwej grupy uczestników)

30 min

16.                   

17.30 – 18.00

Wydanie zaświadczeń dla osób niebędących rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

17.                   

18.00 – 18.30

Rozdanie zaświadczeń – Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

30 min

KONTAKT

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Inne wpisy z podobnych kategorii

III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
22 maja 2024 roku w Akademii Pożarniczej w Warszawie w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się III Seminarium...
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
W dniach 21- 22 maja 20024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, zostało zorganizowane szkolenie doskonalące pt. „Bezpiecz...
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...