Skip to content
LOGOWANIE

KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”

Strażak na tle pożaru.

Logotypy konferencji

DZIEŃ 1 – PANEL GŁÓWNY I PANEL 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

DZIEŃ 1 – PANEL 1 (transmisja online, start godz. 10.40)

DZIEŃ 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

FOTORELACJA
TYTUŁ KONFERENCJI

„BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”

TERMIN KONFERENCJI

17-18 października 2023 r. Akademia Pożarnicza.

FORMA I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie w Auli A2 APoż (obiekt 02, bud F, II piętro) i na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego APoż w Nowym Dworze Mazowieckim oraz online.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych badań ( w siedzibie APOŻ.), natomiast w drugim dniu odbędą się praktyczne pokazy sprzętu, najnowszych technik ratowniczych i nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych (Baza Poligonowa APOŻ. w Nowym Dworze Mazowieckim). Istnieje możliwość transportu zainteresowanych osób na Poligon (liczba miejsc ograniczona).

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń  do prelekcji ostateczny program zostanie podany w terminie późniejszym.

Akademia Pożarnicza nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia w trakcie konferencji.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, instytutów naukowych, szkół pożarniczych i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. Konferencja naukowa umożliwi prezentację najnowszych wyników badań, dobrych praktyk, projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z bezpieczeństwem strażaków i występujących zagrożeń w środowisku ich pracy, m.in.:

 • kultury bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • sprzętu, technik i taktyki wykorzystywanej podczas prowadzenia działań ratowniczych,
 • projektowania obiektów budowlanych,
 • oddziaływania występujących zagrożeń na środowisko naturalne.

Założeniem organizatorów jest poddanie pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wspólnie z Akademią Pożarniczą konferencję organizują:

 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Fundacja cfbt.pl.
PARTNERZY

Partnerzy współorganizujący konferencję naukową pt-pdf

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • bryg. dr inż. Robert Piec – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Anna Rabajczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański – Z-ca Przewodniczącego Komitetu
 • dr inż. Magdalena Młynarczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • dr Joanna Orysiak – Z-ca Przewodniczącego
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek prof. uczelni – Z-ca Przewodniczącego
 • dr inż. Marcin Cisek – Z-ca Przewodniczącego
 • mgr inż. Szymon Kokot – Z-ca Przewodniczącego
 • mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk
 • dr inż. Wiktor Gawroński
 • kpt. mgr Magdalena Gierska
 • mgr Renata Grabowska
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak
 • mł. bryg. mgr inż. Marcin Kuźmiński
 • mgr inż. Stanisław Łazowy
 • bryg. Klaudia Madej-Węgier 
 • Iwona Marzec
 • str. mgr Karol Olesiński
 • Elżbieta Muszyńska-Połeć
 • dr inż. Damian Saleta
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła – Piec
 • mgr inż. Wiktor Tutaj 
KOMITET NAUKOWY
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komitetu
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Bożena Kukfisz, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Danuta Miedzińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej-WAT
 • prof. dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Marcin M. Smolarkiewicz prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Maria Zielecka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Jan Bihałowicz, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Karolina Bralewska, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Wiktor Gawroński, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Jan Giełżecki, Wydział Energetyki -Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Sylwia Krzemińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • mł. bryg. dr Artur Luzar, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Magdalena Młynarczyk, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Joanna Orysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • bryg. dr inż. Robert Piec, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Aleksandra Powęzka, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Anna Prędecka, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Artur Ankowski, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • dr inż. Damian Saleta, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła – Piec, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr inż. Agata Walczak, Akademia Pożarnicza
 • kpt. dr Monika Wojakowska, Akademia Pożarnicza
 • bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Rafał Wróbel, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Magdalena Gikiewicz, Akademia Pożarnicza
PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji – do wydruku (412 kB, pdf.)

Z uwagi na dużą liczbę  wystąpień Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany  harmonogramu 
KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Dla firm, instytucji i osób prywatnych, które chcą komercyjnie wesprzeć to wydarzenie oferujemy pakiety promocyjne (dostępne w zakładce „Dla współfinansujących”).

DLA WSPÓŁFINANSUJĄCYCH

Serdecznie zapraszamy firmy, inne podmioty oraz osoby prywatne do współfinansowania konferencji poprzez wykupienie pakietów. 

Płatność z tytułu opłacenia pakietu promocyjnego należy uiścić przelewem  na konto bankowe nr Bank BNP PARIBAS nr 03 1600 1374 1845 2512 2512 5000 0217 tytułem „udział w konferencji naukowej, pakiet nr…, imię i nazwisko/nazwa firmy”.

Prosimy o dokonywanie płatności po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału w formularzu uczestnictwa oraz podpisaniu umowy o współpracy.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

UWAGA!   Rejestracja zgłoszeń na konferencję została zakończona.

Osoby, które będą brały czynny udział w konferencji jako prelegenci lub będą chciały współtworzyć materiały do publikacji  czy zareklamować sprzęt, proszone są o przesłanie zagadnień oraz abstraktów i posterów na adres mailowy: zgloszenia@sgsp.edu.pl

Firmy lub instytucje oraz osoby prywatne. które komercyjnie chcą wesprzeć organizację konferencji mogą skorzystać z pakietów promocyjnych (pliki do pobrania na dole strony).

Zgłoszenia przyjmujemy ostatecznie  do 6 października 2023 r.

Ze względu na duże zainteresowanie liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona!

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH

Po konferencji planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą ponownie wrócić do wielu ciekawych tematów poruszanych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich propozycji artykułów oraz rozdziałów do monografii  na adres zgloszenia@apoz.edu.pl.  Przesłane materiały po przejściu procedury recenzyjnej, będą mogły zostać opublikowane w:

 1. Monografii  pokonferencyjnej (20 punktów za rozdział)
  szablon do monografii
 2. Zeszytach Naukowych SGSP (kwartalnik, jęz. angielski) – (100 punktów)
  https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 3. Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono(rocznik, pl/ang/inne) – (70 punktów)
  https://zn-ppb.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 4. W czasopiśmie „Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego” Szkoły Aspirantów PSP Kraków (70 punktów)
  https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/wydawnictwa/wydawnictwa-sa-psp
 5. W czasopiśmie „Safety & Fire Technology” CNBOP (70 punktów)

Wzór prezentacji /posterahttps://apoz.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wzor-prezentacji_posteru_konferencja.pptx

KONTAKT

Osoby wyznaczone do kontaktu:

PLIKI DO POBRANIA
TRANSMISJA ONLINE

DZIEŃ 1 – PANEL GŁÓWNY I PANEL 2

DZIEŃ 1 – PANEL 1

DZIEŃ 2

Inne wpisy z podobnych kategorii

Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.) Zapraszamy na jednodniowe szkolenie dla kandydatów na stu...
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach, które stanowiło kulminacyjny moment obchodów ...