Skip to content
LOGOWANIE

KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”

Strażak na tle pożaru.
Logotypy konferencji

DZIEŃ 1 - PANEL GŁÓWNY I PANEL 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

DZIEŃ 1 - PANEL 1 (transmisja online, start godz. 10.40)

DZIEŃ 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

FOTORELACJA

TYTUŁ KONFERENCJI

„BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”

TERMIN KONFERENCJI

17-18 października 2023 r. Akademia Pożarnicza.

FORMA I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie w Auli A2 APoż (obiekt 02, bud F, II piętro) i na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego APoż w Nowym Dworze Mazowieckim oraz online.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych badań ( w siedzibie APOŻ.), natomiast w drugim dniu odbędą się praktyczne pokazy sprzętu, najnowszych technik ratowniczych i nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych (Baza Poligonowa APOŻ. w Nowym Dworze Mazowieckim). Istnieje możliwość transportu zainteresowanych osób na Poligon (liczba miejsc ograniczona).

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń  do prelekcji ostateczny program zostanie podany w terminie późniejszym.

Akademia Pożarnicza nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia w trakcie konferencji.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, instytutów naukowych, szkół pożarniczych i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. Konferencja naukowa umożliwi prezentację najnowszych wyników badań, dobrych praktyk, projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z bezpieczeństwem strażaków i występujących zagrożeń w środowisku ich pracy, m.in.:

 • kultury bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • sprzętu, technik i taktyki wykorzystywanej podczas prowadzenia działań ratowniczych,
 • projektowania obiektów budowlanych,
 • oddziaływania występujących zagrożeń na środowisko naturalne.

Założeniem organizatorów jest poddanie pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Wspólnie z Akademią Pożarniczą konferencję organizują:

 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Fundacja cfbt.pl.
PARTNERZY

Partnerzy współorganizujący konferencję naukową pt-pdf

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • bryg. dr inż. Robert Piec – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Anna Rabajczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański – Z-ca Przewodniczącego Komitetu
 • dr inż. Magdalena Młynarczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • dr Joanna Orysiak – Z-ca Przewodniczącego
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek prof. uczelni – Z-ca Przewodniczącego
 • dr inż. Marcin Cisek – Z-ca Przewodniczącego
 • mgr inż. Szymon Kokot – Z-ca Przewodniczącego
 • mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk
 • dr inż. Wiktor Gawroński
 • kpt. mgr Magdalena Gierska
 • mgr Renata Grabowska
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak
 • mł. bryg. mgr inż. Marcin Kuźmiński
 • mgr inż. Stanisław Łazowy
 • bryg. Klaudia Madej-Węgier 
 • Iwona Marzec
 • str. mgr Karol Olesiński
 • Elżbieta Muszyńska-Połeć
 • dr inż. Damian Saleta
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła - Piec
 • mgr inż. Wiktor Tutaj 
KOMITET NAUKOWY
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni – Przewodnicząca Komitetu
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Bożena Kukfisz, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Danuta Miedzińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej-WAT
 • prof. dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Marcin M. Smolarkiewicz prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Maria Zielecka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Jan Bihałowicz, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Karolina Bralewska, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Wiktor Gawroński, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Jan Giełżecki, Wydział Energetyki -Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
 • mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Sylwia Krzemińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • mł. bryg. dr Artur Luzar, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Magdalena Młynarczyk, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • dr Joanna Orysiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • bryg. dr inż. Robert Piec, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Aleksandra Powęzka, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Anna Prędecka, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr inż. Artur Ankowski, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • dr inż. Damian Saleta, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła - Piec, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr inż. Agata Walczak, Akademia Pożarnicza
 • kpt. dr Monika Wojakowska, Akademia Pożarnicza
 • bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański, SA PSP w Krakowie
 • dr inż. Rafał Wróbel, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Magdalena Gikiewicz, Akademia Pożarnicza
PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji - do wydruku (412 kB, pdf.)

Z uwagi na dużą liczbę  wystąpień Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany  harmonogramu 
KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Dla firm, instytucji i osób prywatnych, które chcą komercyjnie wesprzeć to wydarzenie oferujemy pakiety promocyjne (dostępne w zakładce "Dla współfinansujących").

DLA WSPÓŁFINANSUJĄCYCH

Serdecznie zapraszamy firmy, inne podmioty oraz osoby prywatne do współfinansowania konferencji poprzez wykupienie pakietów. 

Płatność z tytułu opłacenia pakietu promocyjnego należy uiścić przelewem  na konto bankowe nr Bank BNP PARIBAS nr 03 1600 1374 1845 2512 2512 5000 0217 tytułem „udział w konferencji naukowej, pakiet nr…, imię i nazwisko/nazwa firmy”.

Prosimy o dokonywanie płatności po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału w formularzu uczestnictwa oraz podpisaniu umowy o współpracy.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

UWAGA!   Rejestracja zgłoszeń na konferencję została zakończona.

Osoby, które będą brały czynny udział w konferencji jako prelegenci lub będą chciały współtworzyć materiały do publikacji  czy zareklamować sprzęt, proszone są o przesłanie zagadnień oraz abstraktów i posterów na adres mailowy: zgloszenia@sgsp.edu.pl

Firmy lub instytucje oraz osoby prywatne. które komercyjnie chcą wesprzeć organizację konferencji mogą skorzystać z pakietów promocyjnych (pliki do pobrania na dole strony).

Zgłoszenia przyjmujemy ostatecznie  do 6 października 2023 r.

Ze względu na duże zainteresowanie liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona!

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH

Po konferencji planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą ponownie wrócić do wielu ciekawych tematów poruszanych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich propozycji artykułów oraz rozdziałów do monografii  na adres zgloszenia@apoz.edu.pl.  Przesłane materiały po przejściu procedury recenzyjnej, będą mogły zostać opublikowane w:

 1. Monografii  pokonferencyjnej (20 punktów za rozdział)
  szablon do monografii
 2. Zeszytach Naukowych SGSP (kwartalnik, jęz. angielski) - (100 punktów)
  https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 3. Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono(rocznik, pl/ang/inne) - (70 punktów)
  https://zn-ppb.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 4. W czasopiśmie "Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego" Szkoły Aspirantów PSP Kraków (70 punktów)
  https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/wydawnictwa/wydawnictwa-sa-psp
 5. W czasopiśmie „Safety & Fire Technology” CNBOP (70 punktów)

Wzór prezentacji /posterahttps://apoz.edu.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wzor-prezentacji_posteru_konferencja.pptx

KONTAKT

Osoby wyznaczone do kontaktu:

PLIKI DO POBRANIA
TRANSMISJA ONLINE

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...