Skip to content
LOGOWANIE

KONFERENCJA NAUKOWA PT. „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” – DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

Grupa strażaków podczas konferencji naukowej słucha wykładów

W dniach 17-18 października 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się konferencja naukowa pt.: „Bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych”, zorganizowana przy współudziale:

  • Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
  • Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
  • Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Fundacji cfbt.pl.

W pierwszym dniu konferencji ponad 40 prelegentów zaprezentowało najnowsze wyniki badań, dobre praktyki, projekty, osiągnięcia i wyzwania związane z bezpieczeństwem strażaków i występującymi zagrożeniami w środowisku ich pracy. Omówiono m.in.: kulturę bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych, profilaktykę zdrowotną, środki ochrony indywidualnej, sprzęt, techniki i taktyki wykorzystywane podczas prowadzenia działań ratowniczych, projektowania obiektów budowlanych, oddziaływania występujących zagrożeń na środowisko naturalne.

W trakcie drugiego dnia konferencji na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego APoż w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się pokazy podchorążych należących do studenckich kół naukowych naszej Uczelni. Zakres prezentacji dotyczył działań gaśniczych oraz ratownictwa technicznego z elementami badań i ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Konferencja była prowadzona w formule hybrydowej.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w na żywo w konferencji serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia na kanale YouTube Akademii Pożarniczej (moduł II programu konferencji) oraz Szkoły Aspirantów w Krakowie (Moduł I programu konferencji).

DZIEŃ 1 - PANEL GŁÓWNY I PANEL 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

DZIEŃ 1 - PANEL 1 (transmisja online, start godz. 10.40)

DZIEŃ 2 (transmisja online, start godz. 9.00)

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...