Skip to content
LOGOWANIE

PRZESZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W RAMACH SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK (K-2023)

Zgrupowanie Kandydackie K-2023 - strażacy podczas ćwiczeń
W trakcie trwania Zgrupowania Kandydackiego K-2023 na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Akademii Pożarniczej w Zamczysku Nowym, strażacy w służbie kandydackiej realizują przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla strażaków w służbie kandydackiej w oparciu o program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 
Podczas blisko dwumiesięcznego zgrupowania strażacy zgłębiają swoją wiedzę pożarniczą i ratowniczą realizując zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów:
  • „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
  • „Służba w Państwowej Straży Pożarnej”
  • „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”
  • „Sprzęt do działań ratowniczych”
  • „Taktyka zwalczania pożarów”
  • „Taktyka działań ratowniczych”
Za szkolenie odpowiedzialny jest Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu APoż, który wpierają pozostałe jednostki organizacyjne APoż.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...