Skip to content
LOGOWANIE

SPOTKANIE KOMPANII KANDYDACKIEJ K-2023 Z WŁADZAMI AKADEMII POŻARNICZEJ

Grupa strażaków podczas Zgrupowania Kandydackiego K-2023 w lesie

W ostatnim tygodniu na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Akademii Pożarniczej (APoż) w Zamczysku Nowym odbyło się spotkanie Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr. inż. Zdzisława Salamonowicza, Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) mł. bryg. dr. inż. Adriana Bralewskiego oraz Prodziekana WIBiOL – Kierownika Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne mł. bryg. dr. inż. Marcina Łapicza ze strażakami Kompanii Kandydackiej K-2023.

Podczas spotkania Pan Prorektor wraz z Panami Dziekanem i Prodziekanem pogratulowali wszystkim wyboru uczelni, zachęcili młodych strażaków do rozwijania swoich umiejętności w uczelnianych organizacjach studenckich oraz podzielili się wspomnieniami z okresu służby kandydackiej i doświadczeniami z perspektywy służby stałej.

Na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Akademii Pożarniczej (APoż) w Zamczysku Nowym odbyło się spotkanie Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Zdzisława Salamonowicza, Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adriana Bralewskiego oraz Prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Marcina Łapicza ze strażakami Kompanii Kandydackiej K-2023. Podczas spotkania Pan Prorektor wraz z Dziekanem i Prodziekanem pogratulowali wszystkim wyboru uczelni, zachęcili młodych strażaków do rozwijania swoich umiejętności w uczelnianych organizacjach studenckich oraz podzielili się wspomnieniami z okresu służby kandydackiej i doświadczeniami z perspektywy służby stałej.

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...