Skip to content
LOGOWANIE

SPRAWOZDANIE PATRAS

Baner Erasmus+

W okresie 09-13.01.2023 r. dr hab. prof. SGSP Weronika Jakubczak - pracownik Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego SGSP - uczestniczyła w mobilności w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Teaching w uczelni partnerskiej w Patras (Grecja). 

Określone cele wyjazdu zostały zrealizowane w postaci: 

  • wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie dydaktyki, 
  • wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia badań, 
  • wstępnego zbadania i przedyskutowania współpracy naukowej odnośnie zagrożeń hybrydowych i innych relewantnych kwestii bezpieczeństwa, 
  • przeprowadzenia zajęć interaktywnych dt. cyberbezpieczeństwa oraz Przemysłu 4.0 (w odniesieniu do bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego a także metali ziem rzadkich i związanych z tym zagrożeń hybrydowych). 
  • generalnym zapoznaniem się z potencjałem badawczym Uczelni przyjmującej i przedstawieniem potencjału badawczego Uczelni wysyłającej. 
  • W ramach mobilności umożliwiono prof Jakubczak przeprowadzenie wykładów (z zastosowaniem rozmowy sokratycznej) ze Studentami i naukowcami Uniwersytetu Patraskiego na temat cyberbezpieczeństwa oraz tzw. Przemysłu 4.0 (aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego ze szczególnym naciskiem na kluczową rolę metali ziem rzadkich i związanych z tym potencjalnych zagrożeń hybrydowych). 

Oba wykłady (8 h) odbyły się 13 01 2023 r. na terenie Uczelni Przyjmującej. 

W czasie przerw prowadzono też konsultacje, tak ze Studentami (globalizacja, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo), jak i z opiekunem stażu (dydaktyka, kontakt ze studentami, zaangażowanie Studentów podczas zajęć). 

Mobilność umożliwiła również zaplanowanie dalszych badań w tematyce bezpieczeństwa, które będą kontynuowane w bliższej i dalszej przyszłości. 

Na uwagę zasługuje błyskotliwość Studentów oraz świetna organizacja i duże wsparcie ze strony Koordynatora Projektu Erazmus plus oraz samego Uniwersytetu Patraskiego, co pozwoliło na optymalizację czasu wizyty i osiągnięcie jej celów. 

Poźniej załączono przykładowe zdjęcia dokumentujących przeprowadzone wykłady i konsultacje: 

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...