Warunki przyznawania stypendium socjalnego

Skip to content
LOGOWANIE
Warunki przyznawania stypendium socjalnego

Warunki przyznawania stypendium socjalnego

Warunki przyznawania stypendium socjalnego – dowiedz się więcej

Stypendium socjalne może otrzymać każdy student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na swój wiek, tryb czy kierunek studiów. Musi jednak wykazać, że miesięczny dochód przypadający na jednego członka w jego rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 1 294,40 zł netto. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególnie uzasadnionym przypadku, który wpływa na jego sytuację. Decyzję o przyznaniu stypendium w zwiększonej wysokości każdorazowo decyduje Rektor-Komendant. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA W SYSTEMIE USOSweb

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku SGSP od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl;
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374