Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do zapomogi

Skip to content
LOGOWANIE
Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do zapomogi

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do zapomogi

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty – dowiedz się więcej

Wniosek powinno się w dowolnym momencie roku akademickiego ale niezwłocznie i nie później niż 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do udzielenia świadczeń. Wypłata świadczenia jest jednorazowa.  

Aby ubiegać się o zapomogę, należy złożyć wniosek za pomocą systemu USOSweb. Niezbędne jest też jak najszersze udokumentowanie zdarzenia, które jest przyczyną składania wniosku, gdyż pozwala to komisji zagłębić się w daną sytuację. 

  • Składanie wniosku

    Aby złożyć wniosek o przyznanie zapomogi – zaloguj się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOSweb . Wypełnij poprzez system wniosek, następnie wydrukowany i popisany dokument złóż wraz załącznikami w Kancelarii Ogólnej Uczelni lub prześlij listem poleconym na jej adres.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku APoż od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl;
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374