Skip to content
LOGOWANIE

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Budynku Magazynowego na potrzeby Siedziby Centrum Operacyjnego RESCEU CBRN DSM

widok budynku

W dniu 19 czerwca br. na terenie Poligonu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku magazynowego nr 10 na funkcję siedziby Centrum Operacyjnego Modułu Rescue CBRN DSM  na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim”. Umowa została zawarta pomiędzy Akademią Pożarniczą, którą w imieniu Rektora – Komendanta reprezentował st. bryg. Piotr Równicki, a Autorską Pracownią Architektoniczną Paweł Łuszcz.  

System „RescEU” obejmuje nową europejską rezerwę zdolności („rezerwa RescEU”). Założenia organizacyjno–operacyjne „RescEU CBRN DSM POLAND” zakładają przygotowanie wyselekcjonowanej grupy wybranych funkcjonariuszy PSP pozwalającej na realizację zadań w pełnym zakresie zagrożeń CBRN.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Modułu.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Opole Toughest Firefigter – OTF 2024  Akademia Pożarnicza wzięła udział w zawodach TFC Opole 2024.Konkurencja polegała na...
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
12 lipca 2024 roku, na placu apelowym uczelni w Szczytnie, odbyły się uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru A...
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy, Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, w towarzystwie Prodzieka...