HISTORYCZNE WYDARZENIE! OD 1 SIERPNIA 2023 R. ZMIANA NAZWY UCZELNI NA AKADEMIA POŻARNICZA

Skip to content
LOGOWANIE
HISTORYCZNE WYDARZENIE!

HISTORYCZNE WYDARZENIE!

OD 1 SIERPNIA 2023 R. ZMIANY NAZWY UCZELNI NA AKADEMIA POŻARNICZA

Szanowni Państwo!

W sierpniu 2023 r. nastąpi przełomowe wydarzenie w wieloletniej historii naszej Uczelni.

12 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1088 opublikowano ustawę dot. zmiany nazwy naszej Uczelni – Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z założeniami ustawy, od 1 sierpnia 2023 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) będzie nosić nazwę Akademia Pożarnicza (APoż).

Nowa nazwa naszej Uczelni uwzględnia i podkreśla jej rozwój dydaktyczny i naukowy.

Szczególne podziękowania kierujemy do całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza Uczelnia może nieustannie się rozwijać! 

***

Link do ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1088.

UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA USTAWY DOTYCZĄCEJ ZMIANY NAZWY UCZELNI

W kwietniu 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw, a na początku maja br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował jej wdrożenie.

Zgodnie z założeniami ustawy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zostanie Akademią Pożarniczą. Nadanie nowej nazwy to niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie, które zapisze się na dalszych kartach historii naszej Uczelni, a także podniesie jej renomę w środowisku akademickim.

29 maja 2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się uroczystość podpisania Ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.

W tym uroczystym dniu SGSP reprezentował Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

***

Ustawa zakłada także zmianę nazwy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie oraz możliwość powstania Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie – jako przekształcenie dotychczasowego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

***

Naszą Alma Mater tworzą zasługi i zaangażowanie wielu pokoleń. Uczelnia jest godną kontynuatorką dorobku swoich poprzedniczek i poprzedników: Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego, Centralnej Szkoły Pożarniczej, Centralnej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, Szkoły Oficerów Pożarnictwa, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej.

Nowa nazwa naszej Uczelni uwzględnia i podkreśla jej rozwój dydaktyczny i naukowy. Szczególne podziękowania kierujemy do całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę. To dzięki zaangażowaniu w powierzone zadania nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia na polu naukowo-dydaktycznym oraz w środowisku pożarniczym i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza Uczelnia może nieustannie się rozwijać!

Zdj.: Przemysław Keler/KPRP