Skip to content
LOGOWANIE

6 PROJEKTÓW OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE Z MEIN

Plakat z informacją o finansowaniu.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

W przeciągu ostatnich trzech miesięcy Akademia Pożanicza wygrała i otrzymała środki pieniężne na realizację 6 projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Złożone wnioski w trybie konkursowym zostały pozytywnie zweryfikowane i ocenione przez recenzentów. Nie udałoby się to bez wkładu merytorycznego i zaangażowania wielu funkcjonariuszy, pracowników naukowo-badawczych i studentów, którzy przygotowali świetne wnioski projektowe, uwzględniające aktualne trendy i wyzwania, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii środowiska. Realizowane projekty wpisują się w zasady otwartej nauki, gdyż ich wyniki służą dla ogółu społeczeństwa.

Środki finansowe na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową:

  • Pracownia badań właściwości warstwy wierzchniej i tribologicznych maszyn oraz urządzeń pożarniczych, nr umowy 7381/IA/SP/2023, wartość dofinansowania: 3.365.000,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej.

Program – Studenckie Koła tworzą innowacje:

  • Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych, nr umowy SKN/SP/571061/2023, wartość dofinansowania: 69.996,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”;
  • Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka, nr umowy SKN/SP/571353/2023, wartość dofinansowania 69.689,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”;
  • Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe, nr umowy SKN/SP/571317/2023, wartość dofinansowania 45.200,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”.

Program – Doskonała nauka II – Wsparcie konferencji naukowych:

  • Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie, nr umowy KONF/SP/0311/2023/01, wartość dofinansowania 135.000,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”;
  • Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy, nr umowy KONF/SP/0312/2023/01, wartość dofinansowania 100.000,00 zł. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Zespołom projektowym życzymy owocnej realizacji projektów i samych sukcesów!

Flaga i godło RP.

Plakaty informujące o przyznanym finansowaniu [kliknij]:

Inne wpisy z podobnych kategorii

Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiają reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup tworząc zintegr...
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
W dniach 7 – 9 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. ...
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
W nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) rozpoczęli s...