Skip to content
LOGOWANIE
Tło baneru strony kategorii wyświetlające widok z góry na akcje strażaków

Kategoria: Sukcesy

AKADEMIA POŻARNICZA NA SZCZYCIE!
AKADEMIA POŻARNICZA NA SZCZYCIE!
Przecieramy nowe drogi, aby jako uczelnia rozwijać się i zdobywać szczyty nauki i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Symbolicznie...
ŻYCZENIA REKTORA-KOMENDANTA APOŻ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
ŻYCZENIA REKTORA-KOMENDANTA APOŻ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
„Nauka to podróż, którą odbywamy przez całe życie, nieustannie odkrywając nowe cele.„ Jim Stovall Szanowni nauczyci...
SUKCESY PODCHORĄŻYCH I KADRY AKADEMII POŻARNICZEJ PODCZAS IX EUROPEJSKICH IGRZYSK POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW – TORREVIEJA 2023
SUKCESY PODCHORĄŻYCH I KADRY AKADEMII POŻARNICZEJ PODCZAS IX EUROPEJSKICH IGRZYSK POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW – TORREVIEJA 2023
W trwających w dniach 28 września – 8 października 2023 r. IX EUROPEJSKICH IGRZYSKACH POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW – TORREVIEJA 2023...
SUKCESY PODCHORĄŻYCH APOŻ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW O TYTUŁ „NAJTWARDSZEGO KRAKOWSKIEGO STRAŻAKA”
SUKCESY PODCHORĄŻYCH APOŻ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW O TYTUŁ „NAJTWARDSZEGO KRAKOWSKIEGO STRAŻAKA”
W pierwszych Ogólnopolskich zawodach o tytuł „Najtwardszego Krakowskiego Strażaka” blisko 180 strażaków rywalizowało na torze ć...
ZGROMADZENIE PLENARNE KRPUT PO RAZ PIERWSZY W AKADEMII POŻARNICZEJ
ZGROMADZENIE PLENARNE KRPUT PO RAZ PIERWSZY W AKADEMII POŻARNICZEJ
Akademia Pożarnicza (APoż) została wyróżniona jako gospodarz Zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Tech...
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z TYTUŁEM „UCZELNIA LIDERÓW”!
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z TYTUŁEM „UCZELNIA LIDERÓW”!
Szkoła Główna Służby Pożarniczej zdobyła prestiżowe tytuły w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Lide...
SUKCES SGSP W EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ!
SUKCES SGSP W EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ!
Sukces SGSP w ewaluacji jakości działalności naukowej! Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało SGSP najwyższe kategorie naukowe...
SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DWÓCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH
SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DWÓCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH
Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) przyznano uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w...
SGSP Z UPRAWNIENIAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH
SGSP Z UPRAWNIENIAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH
Z radością informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej została wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkc...
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA W RANKINGU „PERSPEKTYW” 2022!
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA W RANKINGU „PERSPEKTYW” 2022!
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) została wyróżniona w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Poznaj wynik...