Skip to content
LOGOWANIE

Centrum wymiany doświadczeń ratowniczych w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim 

grupa osób pozuje do zdjęcia

W Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim zaplanowano cztery przedsięwzięcia doskonalące umiejętności ratownicze o międzynarodowym zasięgu. 

Jednym z nich są XVII Międzynarodowe Warsztaty Ratownicze Fenix 2024. Uczestniczą w nich instruktorzy z Litwy, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Włoch i Polski. Polskę reprezentują przedstawiciele szkół aspirantów PSP, ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz Akademii Pożarniczej. Warsztaty dotyczą ratownictwa technicznego oraz działań rot asekuracyjnych RIT. Zorganizowano je w dwóch odrębnych grupach, uwzględniając specjalizację. 

Jednocześnie na poligonie spotkali się przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pożarniczych - EFSCA, którzy od wczoraj uczestniczą w zgromadzeniu zarządu stowarzyszenia. Spotkanie w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa ma za zadanie przedstawienie mechanizmów i procedur zmierzających do podniesienia jakości szkolenia strażaków w strukturach straży pożarnych. 

Trzecim modułem zaprezentowanym na poligonie są ćwiczenia strażaków w służbie kandydackiej. Uczestniczą w nich studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej z kompanii szkolnej III. W trakcie trwania poligonu podchorążowie realizują założenia praktyczne w pięciu blokach: działania gaśnicze, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo medyczne, kierowanie działaniem ratowniczym z wykorzystaniem sztabu. Zajęcia zorganizowane zostały i są prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Działań Ratowniczych z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności wraz z funkcjonariuszami Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Akademii Pożarniczej. 

Ostatnim elementem są ćwiczenia praktyczne pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej pt. „Moduł 2024”. Uczestniczy w ich ponad stu praktyków z Modułu CBRN Warszawa Centralnego Odwodu Operacyjnego, eksperci z KG PSP, wydzielone siły i środki KM PSP m.st. Warszawy, wyznaczeni eksperci Ratownictwa Medycznego PSP oraz Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP. Podczas ćwiczeń realizowane są zadania takie jak: identyfikacja, analiza oraz dobranie sposobu i technik działania z zagrożeniami CBRN podczas zdarzenia masowego, organizacja ewakuacji osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej, organizowanie dekontaminacji ludzi i sprzętu, współpraca między służbami zaangażowanymi do likwidacji skutków zdarzenia CBRN. 

Wszystkim czterem przedsięwzięciom przyglądał się komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Krzysztof Bondaryk, Rektor-Komendant APoż st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, Mirosław Grabowiecki - inspektor Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz uczestnicy warsztatów "International Fire Instructors Workshop" (IFIW), którzy po dziesięcioletniej przerwie ponownie dzielą się swoimi doświadczeniami ze strażakami i naukowcami z Polski.  

 Ćwiczenia i warsztaty EFSCA, Fenix oraz “Moduł 2024” potrwają do jutra.

fot. st. sekc. pchor. Julia Skwarska

Inne wpisy z podobnych kategorii

Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Opole Toughest Firefigter – OTF 2024  Akademia Pożarnicza wzięła udział w zawodach TFC Opole 2024.Konkurencja polegała na...
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
12 lipca 2024 roku, na placu apelowym uczelni w Szczytnie, odbyły się uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru A...
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy, Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, w towarzystwie Prodzieka...