Skip to content
LOGOWANIE

ĆWICZENIA NEW WAVE POLAND 2023 (MODEX 2023) – GOTOWI DO DZIAŁANIA!

Namioty strażackie podczas ćwiczeń Modex, wieczorowa pora
Na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim trwają przygotowania do New Wave Poland 2023 (MODEX 2023) – kilkudniowych ćwiczeń zorganizowanych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
 
Scenariusz przedsięwzięcia dotyczy wystąpienia powodzi na terenie naszego kraju. Podczas ćwiczeń swoje umiejętności operacyjne będą doskonalić międzynarodowe moduły ratownicze; moduły pomp wysokiej wydajności, ratowania ludzi z użyciem łodzi i moduły przeciwpowodziowe.
 
Służba grup ratunkowych to nieustanna gotowość do pracy w szczególnie trudnych sytuacjach. Szkolenia w realnych warunkach pozwalają na praktyczne zdobywanie cennych kwalifikacji.
 
Ćwiczenia New Wave Poland 2023 (MODEX 2023) koordynowane są przez Apell-Euromodex, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademię Pożarniczą przy współudziale międzynarodowych partnerów.
 

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...