Skip to content
LOGOWANIE

HISTORYCZNE NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO W NASZEJ UCZELNI!

Grupa osób siedzi przy stole

Z dumą informujemy, że Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Pożarniczej decyzją nr 1/24 z dnia 6 marca 2024 r. nadała st. bryg. dr. inż. Tomaszowi Zwęglińskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Jest to pierwszy taki stopień naukowy nadany w naszej Uczelni!

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 19 lutego 2024 r. St. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński  pełni służbę na stanowisku badawczo-dydaktycznym i jest adiunktem w APoż. Główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień ćwiczeń w zakresie działań ochrony ludności, w szczególności procesu ich ewaluacji, a także kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wiele sukcesów w dalszym rozwoju kariery zawodowej!

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...