Skip to content
LOGOWANIE

Kontynuacja współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy

Dwie osoby pozują do zdjęcia

8 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie pomiędzy Akademią Pożarniczą, a Strażą Miejską m.st. Warszawy.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony APoż Rektor-Komendant bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, natomiast Straż Miejską m.st. Warszawy reprezentowała Komendant Magdalena Ejsmont oraz Naczelnik V Oddziału Terenowego Romuald Modzelewski.

Strony wyraziły wolę dalszej kontynuacji współpracy w zakresie m.in.:

  1. Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się do wspierania działań APoż w zakresie zabezpieczania porządku w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ratowniczych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
  2. APoż będzie propagowała informacje o roli i zadaniach Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
  3. APoż będzie organizowała szkolenia dla strażników miejskich z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz będzie przekazywała materiały szkoleniowe z tego zakresu, na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu.
  4. Straż Miejska m.st. Warszawy w trakcie realizacji zadań będzie korzystać z informacji o zagrożeniach uzyskanych ze strony APoż.
  5. O istotnych zdarzeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa ujawnianych na terenie m.st. Warszawy, Straż będzie na bieżąco informować APoż.
  6. APoż umożliwi funkcjonariuszom Straży Miejskiej m.st. Warszawy korzystanie z obiektów sportowych i ćwiczebnych APoż w celu podnoszenia sprawności fizycznej na warunkach określonych przez Rektora-Komendanta APoż.
  7. Straż Miejska m.st. Warszawy umożliwi odbywanie studenckich praktyk zawodowych studentom Akademii Pożarniczej w komórkach organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.) Zapraszamy na jednodniowe szkolenie dla kandydatów na stu...
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach, które stanowiło kulminacyjny moment obchodów ...