Skip to content
LOGOWANIE

NAGRODA PIENIĘŻNA PRZYZNANA PRZEZ PANA MARCINA KIERWIŃSKIEGO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DLA PRACOWNIKA APOŻ

Trzech funkcjonariuszy pozuje do zdjęcia

Uprzejmie informujemy, że Pan Marcin KIERWIŃSKI Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem znak DB-W.126.75.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. za wzorowe realizowanie zadań służbowych przyznał Panu mł. bryg. dr. inż. Jackowi KALINKO nagrodę pieniężną.

Pan mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, zatrudnionym w Akademii Pożarniczej, pełniącym obecnie służbę na stanowisku adiunkta z funkcją kierownika Katedry Działań Ratowniczych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Dodatkowo jest twórcą i opiekunem Pracowni Planowania Strategicznego w Zakładzie Kierowania Działaniami Ratowniczymi i Łączności zbudowanej w ramach środków z umowy z MSWiA. Należy podkreślić, iż Pan mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko organizuje i realizuje cykliczne „Szkolenia doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym” dla kadry dowódczej PSP.

Ponadto pełnił funkcję kierownika 8 (z 9 zorganizowanych) edycji studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)”.

Pan mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko pełnił funkcję przewodniczącego zespołu ds. opracowania programu jednolitych studiów mgr dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w APoż.

Inne wpisy z podobnych kategorii

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data tego święta państwowego nie jest przypadkowa – 19 lutego 1473 r. urodził się Mi...
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
Zapraszamy studentów i studentki Akademii Pożarniczej do udziału w rekrutacji do programu dla studentów – ambasadorów „EU Caree...