Skip to content
LOGOWANIE

NARADA KADRY KIEROWNICZEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Grupa osób pozuje do zdjęcia

W celu podsumowania dotychczasowych działań oraz wypracowania kierunków współpracy w najbliższym czasie, w dniach 20 i 21 marca 2024 r. odbyła się narada służbowa z udziałem kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz kierownictwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP).

***

Pierwszego dnia wydarzenia, w Komendzie Głównej PSP (KG PSP) zorganizowano spotkanie dla kierowników i przedstawicieli jednostek organizacyjnych PSP. Otwarcia narady dokonał Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wraz z zastępcami.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy biur KG PSP, komendanci wojewódzcy i szkół PSP, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej (APoż) bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, dyrektor CNBOP-PIB oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Omawiane tematy dotyczyły m.in. zakresu: operacyjnego, prewencyjnego, finansowego, logistycznego, kadrowego, szkoleniowego.

***

Podczas drugiego dnia przedsięwzięcia, w APoż równoległe odbywały się dwa panele dyskusyjne: dla PSP oraz dla ZOSP RP. Jednym z elementów narady było wspólne spotkanie dla wszystkich uczestników, w tym zaproszonych gości.

Zwieńczeniem całości wydarzenia było przedświąteczne spotkanie wielkanocne.

Współpraca PSP z OSP stanowi filar całokształtu ochrony przeciwpożarowej w kraju, a także zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa powszechnego.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...