Skip to content
LOGOWANIE

NARADA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ AKADEMII POŻARNICZEJ W 2023 R.

Grupa strażaków podczas narady

1 marca 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się narada roczna podsumowująca działalność APoż w 2023 r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa naszej Uczelni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP bryg. mgr inż. Paweł Frysztak.

Spotkanie rozpoczął Rektor-Komendant bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, wskazując na zaangażowanie funkcjonariuszy, pracowników i studentów na rzecz rozwoju naszej Uczelni oraz na optymalizację planów usprawniania działalności APoż.

Program wydarzenia obejmował m.in. wystąpienia szefów pionów, którzy przedstawili podsumowanie działań: organizacyjnych, operacyjnych, logistyczno-finansowych, naukowo-badawczych oraz działań na rzecz kształcenia i studentów.

Tematem narady były ponadto planowane przedsięwzięcia w 2024 r. oraz potrzeby niezbędne do realizacji w latach kolejnych.

To dzięki zaangażowaniu kadry APoż w powierzone zadania, nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia.

Uczelnia dokłada starań, aby jej działalność naukowa i dydaktyczna ciągle się rozwijała, a także odpowiadała na potrzeby służby i środowiska społeczno-gospodarczego. Wierzymy, że wspólnymi działaniami dalej będziemy kształtować APoż jako instytucję o ogromnym potencjale i z dobrą perspektywą na przyszłość.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...