Skip to content
LOGOWANIE

PIERWSZA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W WYŻSZEJ SZKOLE STRAŻY GRANICZNEJ Z UDZIAŁEM REKTORA-KOMENDANTA APOŻ

Grupa osób pozuje do zdjęcia

4 marca 2024 r. w auli Wyższej Szkoły Straży Granicznej odbyła się pierwsza w historii inauguracja roku akademickiego. Wśród zaproszonych gości był Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni.

29 maja 2023 r. w ówczesnym Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się uroczystość podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakładała możliwość powstania Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie – jako przekształcenie dotychczasowego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej zostanie Akademią Pożarniczą, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie nosić nazwę Akademia Policji w Szczytnie.

Kadrze Wyższej Szkoły Straży Granicznej życzymy wielu osiągnięć badawczych i dydaktycznych, a studentom zapału, powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz spełnienia celów edukacyjnych. Niech rok akademicki obfituje w twórczą inspirację oraz satysfakcję ze współdziałania!

Zdj.: wssg.strazgraniczna.pl

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...