Skip to content
LOGOWANIE

PODCHORĄŻOWIE 4 KOMPANII W PAŁACU PREZYDENCKIM

Podchorążowie 4 kompanii w Pałacu Prezydenckim, duża grupa osób stoi
W dniu 6 listopada 2023 roku podchorążowie 4 Kompanii SP-PK20 Akademii Pożarniczej w ramach realizacji zajęć „Organizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi” mieli przyjemność rozpoznania obiektu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie pod względem szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.
 
Dla przyszłych dowódców praktyczne możliwości weryfikowania zdobywanej wiedzy i zapoznania się z rozwiązaniami wdrażanymi z sukcesem są niezwykle cennym doświadczeniem zawodowym.
 
Serdeczne podziękowania dla kpt. dr inż. Rafała Wróbla, który na podstawie wieloletniej współpracy z Kancelarią Prezydenta RP podjął wyzwanie zorganizowania tego przedsięwzięcia. Podczas wizyty kompleksowo zaprezentował Pałac z uwzględnieniem wszystkich nietypowych czy innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w obiekcie tak szczególnej rangi.
 
Pracownicy naukowo – dydaktyczni bezpośrednio zaangażowani w przeprowadzenie przedmiotowych zajęć to: bryg. dr inż. Artur Ankowski, bryg. dr inż. Marcin Anszczak, kpt. dr inż. Rafał Wróbel oraz st. kpt. mgr inż. Joanna Binio.
 
Opracowała: Joanna Binio
Fot.: Joanna Binio / Artur Ankowski

Inne wpisy z podobnych kategorii

Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiają reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup tworząc zintegr...
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
W dniach 7 – 9 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. ...
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
W nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) rozpoczęli s...