Skip to content
LOGOWANIE

PODCHORĄŻOWIE 4-TEJ KOMPANII W DRUKARNI OFFSETOWEJ GPA GLOBAL W PRUSZKOWIE

Grupa osób pozuje do zdjęcia, w tle widać budynek

W dniach 13 oraz 20 listopada 2023 roku podchorążowie 4-tej Kompanii Akademii Pożarniczej (SP-PK20) w ramach realizacji zajęć z przedmiotu „Organizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi” mieli możliwość zapoznaniem się z halą C6 należącą do firmy GPA GLOBAL - ASG Poland S.A. Przywołany obiekt to budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy znajdującym się na terenie Millennium Logistic Park w Pruszkowie.

W ramach zajęć prowadzonych w grupach 12-15 osobowych studenci-podchorążowie APoż. odbyli szkolenie z zakresu BHP, mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ochrony przeciwpożarowej obiektu, jak również oceny zagrożenia wybuchem dotyczącej wybranych przestrzeni znajdujących się na terenie zakładu ASG Poland S.A. Równocześnie zasadniczym celem wizyty było zapoznanie się z charakterystyką funkcjonalną poszczególnych części obiektu poprzez ich bezpośrednie rozpoznanie. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród studentów-podchorążych cieszyły się nie tylko maszyny drukarskie, ale również rozwiązania organizacyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dostosowane do charakterystyki stałych użytkowników omawianego obiektu, w tym również obcokrajowców.

Wizyta w obiekcie należącym do firmy GPA GLOBAL to nowe, cenne doświadczenie w kształceniu studentów-podchorążych w formie zajęć wyjazdowych, możliwe dzięki uprzejmości kierownictwa obiektu oraz zgodzie Władz Akademii Pożarniczej.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana  Andrzeja Kłopotowskiego, Pani Katarzyny Marchewki – HR specialist, jak również pozostałych osób ze strony ASG Poland S.A. Pana Szymona Strąka – specjalisty z zakresu BHP, Pana Artura Myszaka – Logistic & Warehouse Manager,  które czynnie uczestniczyły w prowadzeniu zajęć w dniach 13 oraz 20 listopada 2023 r.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni bezpośrednio zaangażowani w przeprowadzenie przedmiotowych zajęć to:

  • bryg. dr inż. Artur Ankowski,
  • bryg. dr inż. Marcin Anszczak,
  • kpt. dr inż. Rafał Wróbel,
  • st. kpt. mgr inż. Joanna Binio.

Zdjęcia: bryg. dr inż. Artur Ankowski / st. kpt. mgr inż. Joanna Binio

Inne wpisy z podobnych kategorii

WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
W lutym 2024 r. odbyła się kolejna edycja targów IPITEX 2024 – Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovati...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...