Skip to content
LOGOWANIE

PODZIĘKOWANIA REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

RK baner

Podziękowania Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej (APoż) w Warszawie z okazji zakończenia sprawowania funkcji Rektora-Komendanta APoż, skierowane do społeczności APoż oraz zaprzyjaźnionych osób i instytucji współpracujących.

Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.

Honore de Balzac

Szanowni Państwo!

Z chwilą zakończenia przeze mnie sprawowania funkcji Rektora-Komendanta Akademii Pożarniczej w Warszawie, pragnę złożyć serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę, życzliwość we wzajemnych relacjach oraz wsparcie okazywane podczas współdziałania w powierzonych misjach.

Cały mój dotychczasowy okres zawodowej służby związany jest z Państwową Strażą Pożarną. Nabytą wiedzę i kolejne doświadczenia zdobywane w kraju i poza jego granicami łączę w służbie na rzecz tej wyjątkowej formacji. W styczniu 2021 r., po 26 latach, powróciłem do swojej Alma Mater. Powołanie na stanowisko Rektora-Komendanta ówczesnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej to dla mnie zaszczyt, a zarazem wielka odpowiedzialność. Jako absolwent SGSP (APoż) czułem się w obowiązku szczególnej dbałości o Uczelnię. Powróciłem do tego miejsca pełen nadziei, nakreślając plany na twórczą służbę i pracę na rzecz środowiska akademickiego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ratownictwa w Polsce oraz współpracy międzynarodowej. Ten etap w moim życiu jest niezwykle cennym doświadczeniem. To przede wszystkim duża satysfakcja z możliwości obserwowania efektów wspólnej pracy, zaangażowania i rozwoju pasji funkcjonariuszy, pracowników, studentów i współpracowników Uczelni. Powołanie mnie na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stanowi nową misję w służbie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbałości o obronę życia i zdrowia obywateli.

Niewątpliwie w mojej pamięci pozostaną wspólne spotkania i działania, dające nieocenione doświadczenia. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć życzenia wielu dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Życzę również zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI

PODZIĘKOWANIA REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII POŻARNICZEJ W WARSZAWIE (pdf, 1,44 MB)

Wybrane momenty z działalności Rektora-Komendata Akademii Pożarniczej

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...